Adobe Stock 362596326 redaktion93

redaktion93/stock.adobe.com

Uttalelse fra Nordisk komponistrådsmøte 2. september 2021

30. september 2021

Nordisk komponistråd protesterer sterkt mot planene fra Nordisk ministerråd om å kutte midler til kultur i Norden og Baltikum med 20-25% mellom 2021-2024. Disse kuttene er rettet mot virksomheten til flere nordiske institusjoner i regionen, for eksempel Circolo Scandinavo (Nordisk kunstnerboligprogram i Roma med støtte fra Nordisk ministerråd), Orkester Norden og Nordisk Panorama, og muligens også tilskuddsprogrammene til både Nordisk kulturkontakt og Nordisk kulturfond.

Kuttene virker lite hensiktsmessige, spesielt i dagens situasjon, der covid-19 har bidratt til å redusere virksomheten i kulturlivet og relaterte økonomiske aktiviteter i hele den nordiske og baltiske regionen. Situasjonen krever økt støtte. Finansieringskutt i kultur vil ikke gi besparelser, men tvert imot vil de ha negative effekter økonomisk óg når det gjelder trivsel, tillit og tilknytning mellom innbyggere i Norden og Baltikum.

På sikt kompromitteres flere generasjoner av investeringer i kultursektoren, grunnlaget for alt nordisk samarbeid. Forslaget om å kutte midler midt i en pandemi, ett år etter et kutt på omtrent 5% i nordisk finansiering, er ikke bare en dårlig idé på kort sikt. Sett i lys av hvordan kultursektoren ble rammet i fjor, og på et tidspunkt hvor det er sårt nødvendig – kanskje mer enn noen gang før – kan de foreslåtte kuttene ha ødeleggende effekter på den kulturelle og sosiale utviklingen, arbeidsforholdene i kultursektoren og infrastrukturen som det har tatt nesten et århundre å bygge opp.

Nordisk komponistråd ble grunnlagt i 1946 og arbeider for interessene til mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene. Medlemmene er komponistforeningene i Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene, og er representert i rådet gjennom de respektive foreningenes styreledere.