Sverre Indris Joner, NKF-delegat på Classical:NEXT

10. mai 2022

Sverre1 overoslo Per Ole Hagen

Foto: Per Ole Hagen

Foto: Per Ole Hagen

Over 1000 fagfolk fra mer enn 45 land over hele verden møtes i Hannover 17.-20.mai på den internasjonale konferansen Classical:NEXT 2022.

Komponistforeningen ønsker å bidra til at norske komponister får utvidet sitt internasjonale nettverk, og har etter søknad plukket ut fem delegater til årets bransjetreff Classical:NEXT i Hannover.

Sverre Indris Joner – komponist, pianist og delegat

Pianist og komponist Sverre Indris Joner regnes som en pioner innen latinamerikansk musikk i Norge. Helt siden han studerte perkusjon på Cuba på 1980-tallet, har han grunnlagt og ledet en rekke orkestre og band, med tilknytning til latinamerikansk musikk. I løpet av disse årene har han oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forståelse og kunstneriske uttrykk innenfor disse kulturene. Mange av prosjektene hans tar utgangspunkt i polyrytmikk og synkoper fra den afrikanske diasporaen i Latin-Amerika, hvor han også utforsker nye musikalske veier for den argentinske tangoen inn til kammerensembler og orkestre.

Jeg ser på Classical:NEXT som en sosial og faglig arena, hvor jeg kan komme i kontakt med andre som utforsker samme kunstneriske retning som meg selv.
Sverre Indris Joner

Foto: Per Ole Hagen

Classical:NEXT – bransjetreff for klassisk musikk og kunstmusikk
Bransjetreffet Classical:NEXT har siden 2012 henvendt seg til profesjonelle aktører som jobber med klassisk musikk og kunstmusikk. Bransjetreffet er det største av sitt slag i Europa.

Siden 2019 har Norsk Komponistforening dekket deltakeravgift og gitt reisetilskudd til fem delegater etter søknad.