Norsk
Komponistforening

Våre tillitsvalgte

7. juni 2021

Norsk Komponistforening er bygd opp av følgende organer: Generalforsamlingen, styret, arbeidsutvalget (AU), musikkfaglig utvalg (MU), stipendkomiteen og administrasjonen.


STYRET

F.o.m. 21.05.2022

 • Jørgen Karlstrøm, styreleder
 • Martin Hirsti-Kvam, nestleder
 • Stine Sørlie, nestleder
 • Ragnar Rasmussen
 • Mathilde Grooss Viddal
 • Knut Olaf Sunde
 • Gyrid Nordal Kaldestad
 • Tine Surel Lange, vara
 • Anders Hannevold, vara
 • Martyna Kosecka, vara

MUSIKKFAGLIG UTVALG (MU)

 • Morten Christophersen, leder
 • Marcus Paus, medlem
 • Anders Tveit, medlem
 • Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, medlem
 • Anna Berg, vara
 • Steinar Yggeseth, vara

STIPENDKOMITEEN

 • Jan Martin Smørdal, leder
 • Kjell Samkopf, medlem
 • Kristin Norderval, medlem
 • Hilde Holsen, medlem
 • Ewa Jacobsson, vara
 • Ruth Bakke, vara

VALGKOMITEEN

 • Bente Leiknes Thorsen, leder
 • Bjarne Kvinnsland
 • Craig Farr
 • Kaja Bjørntvedt, vara

DESISORER

 • Kristin Bolstad
 • Torstein Aagaard-Nilsen

STIFTELSEN MARTELLO, STYRE

F.o.m. 2022

 • Mathilde Grooss Viddal, leder
 • Jan Erik Mikalsen, medlem
 • Gyrid Nordal Kaldestad, medlem

LIKESTILLINGS- OG MANGFOLDSOMBUD

F.o.m. 2022

 • Tze Yeung Ho (oppnevnt av styret i NKF)