Våre tillitsvalgte

6. juni 2023

20240611 154651

Foto: Beate Styri

Nytt styre valgt 10. juni 2024. Fra venstre: Eric Skytterholm Egan, Kristin Bolstad, Martin Hirsti-Kvam, Knut Olaf Sunde (leder), Gyrid Nordal Kaldestad, Guoste Tamulynaite og Mike McCormick (vara). Mathilde Grooss Viddal og Kari Telstad Sundet (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Beate Styri

Norsk Komponistforening er bygd opp av følgende organer: Årsmøtet, styret, arbeidsutvalget (AU), musikkfaglig utvalg (MU), stipendkomiteen og administrasjonen.


STYRET

F.o.m. 10.06.2024

 • Knut Olaf Sunde, styreleder
 • Martin Hirsti-Kvam, nestleder
 • Gyrid Nordal Kaldestad, nestleder

 • Mathilde Grooss Viddal

 • Eric Skytterholm Egan

 • Kristin Bolstad
 • Guoste Tamulynaite

 • Mike McCormick, vara
 • Kari Telstad Sundet, vara

ARBEIDSUTVALGET (AU)

Består av styreleder og de to nestlederne

 • Knut Olaf Sunde, styreleder
 • Martin Hirsti-Kvam, nestleder
 • Gyrid Nordal Kaldestad, nestleder

MUSIKKFAGLIG UTVALG (MU)

 • Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, leder
 • Marcus Paus, medlem
 • Anders Tveit, medlem
 • Anna Berg, medlem
 • Harpreet Bansal, vara
 • Steinar Yggeseth, vara

STIPENDKOMITEEN

 • Jan Martin Smørdal, leder
 • Kjell Samkopf, medlem
 • Hilde Marie Holsen, medlem
 • Ewa Jacobsson, medlem
 • Marte Røyeng, vara
 • Christian Meaas Svendsen, vara

VALGKOMITEEN

 • Bente Leiknes Thorsen, leder
 • Craig Farr
 • Kaja Bjørntvedt
 • John Andrew Wilhite-Hannisdal, vara

DESISORER

 • Anders Torgunrud Røshol

 • Eva Pfitzenmaier

STIFTELSEN MARTELLO, STYRE

F.o.m. 16.6.2023, oppnevnt av styret i NKF

 • Mathilde Grooss Viddal, leder
 • Knut Olaf Sunde, medlem
 • Gyrid Nordal Kaldestad, medlem

LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSSOMBUD

F.o.m. 16.6.2023, oppnevnt av styret i NKF

 • Tze Yeung Ho