Våre tillitsvalgte

6. juni 2023

Ledertrio web

Foto: Renate Madsen

Foto: Renate Madsen

Norsk Komponistforening er bygd opp av følgende organer: Generalforsamlingen, styret, arbeidsutvalget (AU), musikkfaglig utvalg (MU), stipendkomiteen og administrasjonen.


STYRET

F.o.m. 05.06.2023

 • Jørgen Karlstrøm, styreleder
 • Martin Hirsti-Kvam, nestleder
 • Gyrid Nordal Kaldestad, nestleder

 • Ragnar Rasmussen
 • Mathilde Grooss Viddal
 • Knut Olaf Sunde
 • Martin Rane Bauck

 • Guoste Tamulynaite, vara

 • Anders Hannevold, vara
 • Martyna Kosecka, vara

ARBEIDSUTVALGET (AU)

Består av styreleder og de to nestlederne

 • Jørgen Karlstrøm, styreleder
 • Martin Hirsti-Kvam, nestleder
 • Gyrid Nordal Kaldestad, nestleder

MUSIKKFAGLIG UTVALG (MU)

 • Morten Christophersen, leder
 • Marcus Paus, medlem
 • Anders Tveit, medlem
 • Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, medlem
 • Anna Berg, vara
 • Steinar Yggeseth, vara

STIPENDKOMITEEN

 • Jan Martin Smørdal, leder
 • Kjell Samkopf, medlem
 • Kristin Norderval, medlem
 • Hilde Marie Holsen, medlem
 • Ewa Jacobsson, vara
 • Ruth Bakke, vara

VALGKOMITEEN

 • Bente Leiknes Thorsen, leder
 • Craig Farr
 • Kaja Bjørntvedt
 • John Andrew Wilhite-Hannisdal, vara

DESISORER

 • Kristin Bolstad
 • Anders Torgunrud Røshol

STIFTELSEN MARTELLO, STYRE

F.o.m. 16.6.2023, oppnevnt av styret i NKF

 • Mathilde Grooss Viddal, leder
 • Knut Olaf Sunde, medlem
 • Gyrid Nordal Kaldestad, medlem

LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSSOMBUD

F.o.m. 16.6.2023, oppnevnt av styret i NKF

 • Tze Yeung Ho