Norsk
Komponistforening

20110413 innspilling

Støtte til innspilling og utgivelse

31. mai 2021

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse innenfor kunstmusikkfeltet.

Hvem kan søke

Registrerte plateselskap, organisasjoner, ensembler og komponister kan søke om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk.

Søknaden må inneholde

  • Prosjektbeskrivelse med redegjørelse av din motivasjon for utgivelsen, og plan for hvordan utgivelsen skal markedsføres og distribueres.
  • Informasjon om plateselskap, eventuelt intensjonsavtale.
  • Budsjett med finansieringsplan og spesifisert søknadssum.

Vurderingskriterier

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og kunstnerisk kvalitet. Søknaden vurderes av musikkfaglig utvalg, som består av seks medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. Utvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Søknadsfrister

1. mars og 1. oktober (hvert år).
(i praksis kl 09:00 første arbeidsdag etter hver av fristene)

Søknadsskjema