Årets verk 2023

Årets verk

26. mars 2021

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Retningslinjer for «Årets verk»

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Hver forslagsstiller kan foreslå inntil fem verk. Kun ett av verkene kan være komponert av forslagsstilleren selv. Anonyme forslag blir ikke vurdert. Verkene skal være urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de de siste tre kalenderårene (2020-2022).

Verk som tidligere har blitt foreslått, men ikke nominert kan foreslås igjen. I utgangspunktet blir ikke verk som har blitt nominert vurdert igjen, men dersom en annen enn komponisten selv nominerer dette verket, vil det tas opp til ny vurdering.

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak (eller annen relevant dokumentasjon). NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerer fra de foreslåtte verkene. En jury, oppnevnt av styret, velger deretter prismottakere og utformer en skriftlig begrunnelse for valg av vinnerverk.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner.

Forslag til Årets verk

Ønsker du å sende inn forslag til verk til den neste runden av «Årets verk», kan du registrere verket på denne siden innen fristen 15. juni 2023.