Arets verk

Årets verk

6. mai 2024

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Retningslinjer for «Årets verk»

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Det er åpent for hvem som helst å nominere (publikummere, musikere, komponister, ensembler, konsertsteder osv.), og det er ikke noen begrensning på hvem som kan nomineres (dvs komponisten må være TONO-medlem, men trenger ikke å være medlem i NKF).

Hver forslagsstiller kan foreslå inntil fem verk. Kun ett av verkene kan være komponert av forslagsstilleren selv. Anonyme forslag blir ikke vurdert. Verkene skal være urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de de siste tre kalenderårene før inneværende år. Det er mulig å nominere verk som blir fremført nå til neste års kåring.

Verk som tidligere har blitt foreslått, men ikke nominert kan foreslås igjen. I utgangspunktet blir ikke verk som har blitt nominert vurdert igjen, men dersom en annen enn komponisten selv nominerer dette verket, vil det tas opp til ny vurdering.

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak (eller annen relevant dokumentasjon). NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerer fra de foreslåtte verkene. En jury, oppnevnt av styret, velger deretter prismottakere og utformer en skriftlig begrunnelse for valg av vinnerverk.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner.

Forslag til Årets verk

Ønsker du å sende inn forslag til verk som du mener fortjener prisen «Årets verk», kan du registrere verket på denne siden. Vi ønsker at det nomineres gjennom hele året, derfor vil nominasjonsskjemaet alltid stå åpent.

Utvidet frist for innsending av "Årets verk 2024" er 23. juni 2024.
"Årets verk 2024" må være urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av 2021-2023.

Tidligere vinnere

År For perioden Komponist Verktittel
2023 2020–2022 Nils Henrik Asheim «Organotopia»
2023 2020–2022 Tine Surel Lange «Two Sides of the River»
2023 2020–2022 Jan Erik Mikalsen «Fleurs»
2022 2019–2021 Ingfrid Breie Nyhus «Slåttepiano II»
2022 2019–2021 Jon Øivind Ness «Rawgabitting»
2022 2019–2021 Natasha Barrett «Altered States 1 & 2: Coastal Waters & A Forest of their own»
2021 2018-2020 Rolf Gupta «Jordens sang»
2021 2018–2020 Edvin Østergaard «Ørenslyd: Ritus V»
2021 2018–2020 Kristine Tjøgersen «Piano Concerto»

Vinnere 1965-1996

År Kategori Komponist Verk
1965 Knut Nystedt «De Profundis»
1966 Arne Nordheim «Favola»
1967 Klaus Egge Cellokonsert
1968 David Monrad Johansen Fløytekvintett
1969 Antonio Bibalo «Pinocchio»
1970 David Monrad Johansen Strykekvartett
1971 Arne Nordheim «Floating»
1972 Gunnar Sønstevold «Litani at Atlanta»
1973 Egil Hovland Trombonekonsert
1974 John Persen Orkesterverk II
1975 Arne Nordheim «Doria»
1976 Finn Arnestad «Arabesk»
1977 Alfred Janson «Forspill»
1978 Ketil Sæverud Konsert for kor og kammerorkester
1979 Arne Nordheim «The Tempest» (Stormen) helaftens ballett
1980 Ketil Hvoslef Concertino for orkester
1980 Knut Nystedt «Ichtys»
1981 Stort verk Antonio Bibalo Gespenster opera
1981 Kammerverk Lasse Thoresen «Stadier i den indre dialog»
1982 Stort verk Magne Hegdal «Morgensolens sang»
1982 Kammerverk Nils Henrik Asheim «Vindu»
1983 Stort verk Arne Nordheim «Tenebrae»
1983 Kammerverk Alfred Janson «Vingar»
1984 Stort verk Terje Rypdal «Undisonus»
1984 Kammerverk Kåre Kolberg «For the time being»
1985 Stort verk Ketil Hvoslef «Il Compleanno»
1985 Kammerverk Åse Hedstrøm «Right after»
1986 Stort verk Magne Hegdal Konsert
1986 Kammerverk Nils Henrik Asheim «Vannspeil»
1987 Stort verk Olav Berg Klarinettkonsert
1987 Stort verk Cecilie Ore «Porphyre»
1987 Kammerverk John Persen «Etcetera»
1988 Stort verk Alfred Janson «Nasjonalsang»
1988 Kammerverk Rolf Wallin «Though what made it has gone»
1989 Stort verk Olav Anton Thommessen «Gjennom prisme»
1989 Kammerverk Åse Hedstrøm «Sorti»
1990 Stort verk Antonio Bibalo «Macbeth»
1990 Kammerverk Frank Tveor Nordensten «Ricochet»
1991 Stort verk Asbjørn Schaathun «Actions, Interpolations and Analysis»
1991 Kammerverk Yngve Slettholm «Nature morte»
1991 Store rettigheter Arne Nordheim «Antigone»
1992 Stort verk Ketil Hvoslef «Serenata per archi»
1992 Kammerverk Lasse Thoresen «AbUno»
1993 Stort verk Jon Øivind Ness «Schatten»
1993 Kammerverk Magne Hegdal «for 2, nr. 3»
1994 Stort verk Lasse Thoresen «Carmel Eulogies»
1994 Musikkdramatisk verk Arne Nordheim «Draumkvedet»
1994 Kammerverk Mark Adderley «Reverberations for Instrumental Ensemble»
1995 Stort verk Alfred Janson «Sarabande»
1995 Musikkdramatisk verk Gisle Kverndokk «Georgs magiske medisin» barneopera
1995 Kammerverk Rune Rebne «Ooid» for altsax og kammerorkester
1996 Stort verk Rolf Wallin Konsert for klarinett og orkester
1996 Musikkdramatisk verk Antonio Bibalo «Glasmenagerie» kammeropera
1996 Kammerverk Magne Hegdal «Grand Symphonie de Salon»