Høringer og innspill

30. mars 2022

Skjermbilde 2022 03 30 kl 12 07 20
Norsk Komponistforening arbeider for å sikre og bedre komponisters politiske og økonomiske rammevilkår. Vi vil også styrke arenaer for bruk av norsk musikk. For å oppnå dette arbeider vi politisk og strategisk. Her er en oversikt over våre viktigste innspill og høringssvar de siste årene.

2024

2023

2022

2021

2020

2016