Norsk
Komponistforening

20220521 173744

Håkon Berge er utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening

Leveld

Kunstnerboliger i inn- og utland

Valenheimen1 530x354

Nytt medlemstilbud: Kunstneropphold i Valenheimen

Adobe Stock 142577606

Innkalling til NKFs generalforsamling

Jørgen Karlstrøm2 Renate Madsen

"Spør meg om (nesten) alt!"

Komponistmøter 2021 Facebook event

Komponistmøte 8. desember

Generalforsamling

Digital generalforsamling 4. juni 2021

Birgit Djupedal fotograf Emil Bager Holm

Birgit Djupedal er NKFs nye likestillingsombud

IMG 6587

Arbeidsopphold i Bibalos hus

MG 9705

Komponistbolig

Scenekortet i handa stor

Medlemsfordel: Scenekortet

Adobe Stock 299542334 boreala

Medlemsundersøkelse: Ny komponistbolig i utlandet

Blådato

Førjulsfest 2022