Norsk
Komponistforening

Genfors 2023

Innkalling til NKFs generalforsamling

Komponistforeningen 260822 23

Endringer i Komponistforeningens støtteordninger

20220521 173744

Håkon Berge er utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening

Leveld

Kunstnerboliger i inn- og utland

Valenheimen1 530x354

Nytt medlemstilbud: Kunstneropphold i Valenheimen

Jørgen Karlstrøm2 Renate Madsen

"Spør meg om (nesten) alt!"

Komponistmøter 2021 Facebook event

Komponistmøte 8. desember

Generalforsamling

Digital generalforsamling 4. juni 2021

Birgit Djupedal fotograf Emil Bager Holm

Birgit Djupedal er NKFs nye likestillingsombud

Freedom In Iran 26

Solidaritetsmarkering 2. februar

Medlemsmøte 1600 900 px

Påmelding medlemsmøte

IMG 6587

Søk arbeidsopphold i Bibalos hus

MG 9705

Komponistbolig

Scenekortet i handa stor

Medlemsfordel: Scenekortet

Adobe Stock 299542334 boreala

Medlemsundersøkelse: Ny komponistbolig i utlandet