Norsk
Komponistforening

Genfors 2023

Innkalling til NKFs generalforsamling

Komponistforeningen 260822 23

Endringer i Komponistforeningens støtteordninger

20220521 173744

Håkon Berge er utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening

Leveld

Kunstnerboliger i inn- og utland

Valenheimen1 530x354

Nytt medlemstilbud: Kunstneropphold i Valenheimen 2023

Jørgen Karlstrøm2 Renate Madsen

"Spør meg om (nesten) alt!"

Komponistmøter 2021 Facebook event

Komponistmøte 8. desember

Generalforsamling

Digital generalforsamling 4. juni 2021

Birgit Djupedal fotograf Emil Bager Holm

Birgit Djupedal er NKFs nye likestillingsombud

Freedom In Iran 26

Solidaritetsmarkering 2. februar

Genfors 2023

NKFs generalforsamling 2023

Vi stenger kontoret i juli

Kontoret er stengt i juli

Martin Hirsti Kvam 260822 33 foto Renate Madsen NKF

KI og kunstens fremtid

Microsoft Teams image

Digitalt informasjonsmøte om statens kunstnerstipend

© Anne Valeur / Sarah Winona Sortland / Renate Madsen

Nye veiledere og kontraktsmaler for bestilling av teatermusikk

Adobe Stock 344318710 Editorial Use Only yalcinsonat

Påmelding til digitalt medlemsmøte i NKF

Medlemsmøte 1600 900 px

Påmelding medlemsmøte

Generalforsamlingen 20220521 152550 Foto Beate Styri

Vilkår for påmelding til våre arrangementer

IMG 6587

Søk arbeidsopphold i Bibalos hus

MG 9705

Komponistbolig

Scenekortet i handa stor

Medlemsfordel: Scenekortet

Adobe Stock 299542334 boreala

Medlemsundersøkelse: Ny komponistbolig i utlandet

Registrering til medlemsmøte og generalforsamling 2023

Adobe Stock 603657308 Siqarus

Påmelding til NKFs fagseminar 2023

Adobe Stock 268119716

Påmelding til NKFs førjulsfest 2023