20230202 201506 foto Beate Styri

Siri Storheims takketale

Artistfoto Siri Storheim foto Alexander Henshaw

Siri Storheim er tildelt Norsk Komponistforenings Likestillingspris 2022

7d407ecb 4701 41cc 94ec b3bfbb43d878 orig

Medlemsmøte om likestilling og mangfold i NKF

Likestillingspris 2022 Facebook innlegg og nett NKF

Hvem fortjener Likestillingsprisen?

20220315 162920

Komponistforeningens Likestillingspris 2021 til Bodil Maroni Jensen

20220315 150103

Bodil Maroni Jensens takketale

Likestillingspris utlysning 2021

Hvem fortjener Likestillingsprisen?

Likestillingspris2022

Hvem får Likestillingsprisen 2022?