Siri Storheim er tildelt Norsk Komponistforenings Likestillingspris 2022

2. februar 2023

Artistfoto Siri Storheim foto Alexander Henshaw

Frilansmusiker Siri Storheim mottok Likestillingsprisen 2022 under korks konsert 2. februar. Foto: Alexander Henshaw

Frilansmusiker Siri Storheim mottok Likestillingsprisen 2022 under korks konsert 2. februar. Foto: Alexander Henshaw

Torsdag 2. februar var både prisvinner, tidligere prisvinnere og representanter fra Norsk Komponistforening til stede i Store Studio under KORKs konsert for å hedre mottakeren av Komponistforeningens likestillingspris 2022.

Prisen gikk til Siri Storheim, hornist og tidligere studentutvalgsleder ved Norges musikkhøgskole, for å ha løftet debatten om likestilling i musikkutdanningsinstitusjonene.

I klassisk musikk har vi unngått spørsmål om mangfald og likestilling altfor lenge. Å tørre å ta dei vanskelege samtalene er den einaste måten vi kan halde oss relevant. Det er mitt mål, nettopp fordi eg brenner for klassisk musikk, og ønskjer at det skal vere ein bransje eg kan vere stolt av. Å inkludere nye stemmer truer ikkje tradisjonen, tvert i mot, det beriker kunstformen. Det er tøft å utfordre systemet i ein konservativ bransje, men å bidra til positiv endring, og kanskje til og med inspirere andre til å gjere det same, er utruleg meiningsfylt. Siri Storheim

Om Likestillingsprisen

Selv om vi lever i et av verdens mest likestilte land, må det fortsatt gjøres flere og omfattende grep for å få et likestilt arbeids- og musikkliv. Derfor er det viktig å fremheve de som baner vei, de som tør å stille spørsmål ved det etablerte og som påpeker at det er både plass til – og på høy tid med en likevekt av kvinner og menn på alle plan i musikkfeltet, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

Komponistforeningen har delt ut likestillingsprisen siden foreningens 100-årsjubileum i 2017, og tidligere gitt denne prisen til en festival, en skribent, en dirigent, en forsker og en journalist. Nå rettes blikket mot en utdanningsinstitusjon der også studentene arbeider systematisk for kjønnsbalanse i institusjonene og på musikkfeltet.

Mer om prisen og oversikt over tidligere vinnere.

20230202 220810 1

Foto: Beate Styri

Siri Storheim får Likestillingsprisen 2022 for sitt konstruktive bidrag til en strukturell debatt. Jørgen Karlstrøm

Om prisvinneren

Siri Storheim gjorde seg spesielt bemerket i høst med et debattinnlegg om mangel på møter med kvinnelige komponister og dirigenter i musikkutdannelsen ved Norges musikkhøgskole (NMH). Innlegget ble publisert i Kontekst og deretter i Khrono, og fikk tilsvar fra viserektor ved NMH Sidsel Karlsen. Sistnevnte deltok også i debatt med Siri Storheim da saken ble løftet til studio i Dagsnytt 18 den 14. oktober, der Storheim igjen viste tydelighet i disse spørsmålene, og hva som skal til for å løfte en sak på en konstruktiv måte slik at det inspirerer til å skape endring. Blant annet viste hun til sine erfaringer som utvekslingsstudent i Los Angeles, som et eksempel på hvordan bevisstgjøring og endring kan foregå i praksis.

Siri Storheim har tidligere vært leder av studentutvalget ved NMH og satt som studentrepresentant i høgskolestyret. Hun var også styremedlem i fylkesstyret i Creo (Oslo Akershus) i 19/20, og har i flere år vært engasjert i AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (paraplyorganisasjonen til europeiske musikkutdanningsinstitusjoner) hvor hun var med å jobbe frem og stifte EPASA - European Performing Arts student association. Gjennom dette viser hun hvordan organisasjonsarbeid også kan være med på å påvirke tingenes tilstand.

Sammen med Anna Rødevand startet Storheim Musikkstudentkonferansen ved NMH, og disse to har sammen med Sigrid Sand Angelsen arrangert to utgaver av konferansen. Temaer har blant annet vært miljøtiltak og arbeidslivet etter pandemien, og på konferansen i 2022 stod spørsmål om representasjon høyt på agendaen. Ledere fra flere norske musikkutdanningsinstitusjoner ble utfordret til å drøfte spørsmål omkring mangfold, likestilling og inkludering, og komme med eksempler på tiltak for å rekruttere kvinner til jazzstudier og sikring av kjønnsbalanse i juryer.

Storheims debattinnlegg har blitt fulgt opp med oppslag i Universitas og Fagpressenytt, der NMHs rektor Astrid Kvalbein også uttaler seg. Både her og i Dagsnytt 18 vises det til at Kvalbein mottok NKFs likestillingspris i 2018.

– Å gi denne prisen til Storheim belyser dermed hvordan enkeltpersoner, slik Kvalbein også er et eksempel på, kan gjøre en viktig innsats – og samtidig vise hvilke utfordringer som likevel eksisterer i møte med problematikk som har festet seg på et strukturelt og institusjonelt plan over lang tid, påpeker Karlstrøm.

Prisutdelingen fant sted torsdag 2. februar på en konsert med KORK og Sofia Jernberg
Sofia Jernberg er en vokalkunstner i en egen klasse. Hun har jobbet med eksperimenterende uttrykk i ulike sjangre, som samtidsmusikk, jazz, folkemusikk m.m. Når hun nå fikk et nytt stykke skrevet til seg og KORK av den norske komponisten Sigurd Fischer Olsen, ble det helt nye klanger i Store Studio.

Dirigent Petr Popelka rammet inn urfremføringen med Mozart og Dvorák.

Konserten ble sendt direkte på NRK radio kl. 19.00, og i pausen fikk radiolytterne høre en paneldiskusjon med prisvinner Siri Storheim, tidligere prisvinner og rektor ved NMH, Astrid Kvalbein og styreleder i Komponistforeningen, Jørgen Karlstrøm. Programleder var Jan Fredrik Heyerdahl i NRK.

Komponistforeningens likestillingspris er en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Den første prisen ble delt ut i 2017.

Komponistforeningen går åpent ut hvert år for forslag på gode kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv.