Adobe Stock 227532753 yganko

Foto: yganko/stock.adobe.com

Såkornmidler

5. september 2023

Norsk Komponistforenings såkornmidler skal hjelpe frem prosjekter som behøver litt ekstra drahjelp for å se dagens lys. Ordningen er åpen for alle komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Såkornmidler skal gi komponister mulighet til å teste ut en idé, et pilotprosjekt eller en forstudie for å finne ut om man vil ta ideen videre, og hvordan. Eksempler på tiltak kan være:

  • Kunstneriske prosjekter der komponisten utforsker nytt terreng i sitt kunstnerskap eller fordyper seg i et bestemt område.
  • Reisevirksomhet tilknyttet prosjektet.
  • Workshopshonorar til komponist og/eller utøvere tilknyttet prosjektet.

Søknadsbeløp

Det kan søkes støtte om tilskudd på 10 000, 20 000 eller
30 000 kroner.
Beløpene gis som tilskudd til arbeid og er ikke å regne som fullt honorar. Vi gjør oppmerksom på at tilskudd vil utbetales mot faktura.

Retningslinjer

  • Søker må være norsk komponist, eller ha sitt hovedvirke i Norge.
  • Det gis ikke støtte til prosjekter eller bestillingsverk som fullfinansieres på annet hold, eller der bestiller/oppdragsgiver er en festival, institusjon eller en aktør med betydelig offentlig grunnfinansiering.
  • En kort rapport fra tidligere mottatt støtte må foreligge før ny søknad kan bli vurdert.

Søknaden skal inneholde

  • Kort beskrivelse av hva du ønsker å utforske og hvordan du vil gjøre det.
  • Kort presentasjon av deg selv som komponist.
  • Enkelt budsjett med begrunnelse for søknadsbeløp.

Vurderingskriterier

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og kunstnerisk kvalitet. Søknaden vurderes av musikkfaglig utvalg, som består av seks medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. Utvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Søknadsfrist

Søknadsfrister i 2024 er 15. januar, 1. april, 1. september og 15. oktober
NB! Pga av påske er fristen 1. april utsatt til 3. april kl 13:00

Send elektronisk søknad her