Kontakt oss

  • Ansatte
  • Styrets arbeidsutvalg
  • Besøksadresse

Ansatte

Nkf 20200829 53

Ida Habbestad

Daglig leder

Ida har det overordnede ansvaret for Norsk Komponistforenings (NKF) administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder, og er saksbehandler for foreningens styre og arbeidsutvalg (AU). Hun er ansvarlig for NKFs daglige drift, for de ansatte og har overordnet ansvar for økonomistyring for foreningens aktiviteter og tillitsvalgte.
Beate kontaktside

Beate Styri

Kommunikasjonsansvarlig

Beate har ansvar for informasjonsarbeidet. Hun er NKFs pressekontakt og formidler foreningens arbeid, informerer medlemmene i ukentlige nyhetsbrev, produserer nyheter og innhold i alle våre kanaler i sosiale medier, og er nettredaktør for komponist.no. Beate er også koordinator for NKFs prisutdelinger.
Jon Olav Kringeland kvadrat2

Jon Olav Kringeland

Organisasjonskonsulent

Jon Olav er regnskapsansvarlig i NKF. Han er sekretær for Musikkfaglig utvalg (MU) og Stipendkomiteen, og koordinerer behandlingen av søknader om medlemskap, stipend og alle tilskuddsordninger i NKF. Han er også medlemskontakt og har ansvar for medlemsregisteret.
Komponistforeningen fotograf renatemadsen 07

Pål Midtsæther Grødahl

Politisk rådgiver

Pål jobber politisk for gode rammevilkår for medlemmene. Han arbeider tett med foreningens politiske ledelse med mål om gjennomslag for foreningens vedtatte politiske målsettinger. Han gjør politiske utredningsarbeid, gir råd om hvordan foreningen skal få gjennomslag for sine krav overfor politikerne, skriver høringsuttalelser og innspill, og deltar i Kunstnernettverkets møter.
Komponistforeningen fotograf renatemadsen 13

Maral Zadeh

Organisasjonskonsulent (50 %)

Maral har ansvaret for å koordinere og tilrettelegge for sosiale og faglige arrangementer i foreningen, som Komponistens verktøykasse, komponistmøter, fagseminar og medlemsmøter. Hun er også sekretær for Martellostyret i forbindelse med søknader om arbeidsopphold i Bibalohuset.

Styrets arbeidsutvalg

Knut Olaf Sunde 260822 31 foto Renate Madsen NKF

Knut Olaf Sunde

Styreleder

Knut Olaf er leder i NKFs arbeidsutvalg (AU). Der behandles saker av mindre betydning eller saker som det haster å få avgjort. Vedtak i AU gjøres kjent for det øvrige styret i neste styremøte. NKFs styreleder sitter i Nordisk Komponistråd og er NKFs representant i ECSA. Knut Olaf er også styremedlem i TONO.
Martin nestleder

Martin Hirsti-Kvam

Nestleder

Martin er nestleder i styret, og er en del av NKFs arbeidsutvalg. Som nestleder er han stedfortreder for styreleder i NKF. Han representerer NKF som styreleder i Aurora Records og er 1. vara i TONOs styre.
Gyrid N 1663 x 1663 px

Gyrid Nordal Kaldestad

Nestleder

Gyrid er nestleder i styret, og er en del av NKFs arbeidsutvalg. Som nestleder er hun stedfortreder for styreleder i NKF. Gyrid sitter også i styret for Stiftelsen Martello som forvalter NKFs arbeidsboliger i inn- og utland.

Besøksadresse

  • Norsk Komponistforening
  • Kongens gate 24
  • 0153 Oslo

Kontorets åpningstid:

  • Mandag – Fredag 09:00 – 16:30