Norsk
Komponistforening

Æresmedlemmer

9. juni 2021

407 A2917

Nina Hurum

Æresmedlem Hilde Holbæk-Hanssen

Nina Hurum

Personer som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk kan utnevnes til æresmedlemmer i Norsk Komponistforening.

Vi har følgende æresmedlemmer i Norsk Komponistforening

Håkon Berge, utnevnt 21. mai 2022
Per Christian Jacobsen, utnevnt vår 2018
Torkild Hansen, utnevnt 5. desember 2015
Michael McCarthy, utnevnt i 2012
Hilde Holbæk-Hanssen, utnevnt 18. desember 2010

Avdøde æresmedlemmer

Knut Nystedt (1915-2014), utnevnt i september 2014
Knut Wiggen (1927-2016), elektroakustiker og direktør for EMS, utnevnt 28. november 2009
Gerd Lodner Siewers (1935 – 2012), sekretær, utnevnt 15. desember 2001
Oddvar S. Kvam (1927-2016), utnevnt 12. september 2000
John Persen (1941-2014), utnevnt 12. september 2000 (sa det fra seg i 2001)
Kåre Kolberg (1936-2014), utnevnt 12. april 1996
Arne Nordheim (1931–2010), utnevnt 12. april 1996
Karsten Andersen (1936-1997), dirigent, utnevnt 31. mars 1995
Gorm Bækkelund (1924-2014), tidligere adm. dir. i TONO, utnevnt 11. mars 1990
Benthe Peter Larsen (1930-2019), utnevnt 10. mars 1986
Knut Tvedt (1906-1989), utnevnt 24. februar 1977
Bodil Russ (1908-1998), sekretær, utnevnt 24. februar 1976
Alf Hurum (1882-1972), utnevnt i 1966
Klaus Egge (1906-1979), utnevnt 29. april 1964
Erling Kjellsby (1901-1976), utnevnt i 1956
Odd Grüner-Hegge (1899-1973), utnevnt i 1952
Arne Eggen (1881-1955), utnevnt 6. mai 1941
Iver Holter (1850–1941), utnevnt 29. november 1937
Christian Sinding (1856–1941), utnevnt 29. november 1937

Passive medlemmer*

Nina Grieg (født Nina Hagerup, 1845–1935)
Marie Christine «Mally» Lammers (Fru Thorvald Lammers, født Marie Christine «Mally» Sars, 1850–1929)
Gudrun Lie (Fru Sigurd Lie, født Gudrun Bødtker-Næss, 1879–1923)
Sarah Svendsen (Fru Johan Svendsen), født Levett, senere Sarah (Bergljot) Levett Schmidt, ca. 1843–ca. 1911)

*Oversikt av passive medlemmer hentet fra 50-årsjubileumsboken.