Æresmedlemmer

9. juni 2021

NKF aeresmedlem pris plakett
Personer som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk kan utnevnes til æresmedlemmer i Norsk Komponistforening.

Vi har følgende æresmedlemmer i Norsk Komponistforening

Jøran Rudi, utnevnt 9. desember 2023
Rolf Inge Godøy, utnevnt 9. desember 2023
Håkon Berge, utnevnt 21. mai 2022
Per Christian Jacobsen, utnevnt vår 2018
Torkild Hansen, utnevnt 5. desember 2015
Michael McCarthy, utnevnt i 2012
Hilde Holbæk-Hanssen, utnevnt 18. desember 2010

Avdøde æresmedlemmer

Knut Nystedt (1915-2014), utnevnt i september 2014
Knut Wiggen (1927-2016), elektroakustiker og direktør for EMS, utnevnt 28. november 2009
Gerd Lodner Siewers (1935 – 2012), sekretær, utnevnt 15. desember 2001
Oddvar S. Kvam (1927-2016), utnevnt 12. september 2000
John Persen (1941-2014), utnevnt 12. september 2000 (sa det fra seg i 2001)
Kåre Kolberg (1936-2014), utnevnt 12. april 1996
Arne Nordheim (1931–2010), utnevnt 12. april 1996
Karsten Andersen (1936-1997), dirigent, utnevnt 31. mars 1995
Gorm Bækkelund (1924-2014), tidligere adm. dir. i TONO, utnevnt 11. mars 1990
Benthe Peter Larsen (1930-2019), utnevnt 10. mars 1986
Knut Tvedt (1906-1989), utnevnt 24. februar 1977
Bodil Russ (1908-1998), sekretær, utnevnt 24. februar 1976
Alf Hurum (1882-1972), utnevnt i 1966
Klaus Egge (1906-1979), utnevnt 29. april 1964
Erling Kjellsby (1901-1976), utnevnt i 1956
Odd Grüner-Hegge (1899-1973), utnevnt i 1952
Arne Eggen (1881-1955), utnevnt 6. mai 1941
Iver Holter (1850–1941), utnevnt 29. november 1937
Christian Sinding (1856–1941), utnevnt 29. november 1937

Passive medlemmer*

Nina Grieg (født Nina Hagerup, 1845–1935)
Marie Christine «Mally» Lammers (Fru Thorvald Lammers, født Marie Christine «Mally» Sars, 1850–1929)
Gudrun Lie (Fru Sigurd Lie, født Gudrun Bødtker-Næss, 1879–1923)
Sarah Svendsen (Fru Johan Svendsen), født Levett, senere Sarah (Bergljot) Levett Schmidt, ca. 1843–ca. 1911)

*Oversikt av passive medlemmer hentet fra 50-årsjubileumsboken.