20131015 NMD2014 0406 liten

Nordic Music Days 2014

Ekspress konsertstøtte

3. oktober 2023

Realiser prosjektet ditt med tilskudd på inntil 20.000 kroner!

NB! Budsjettet for 2023 er brukt opp, så det er dessverre ikke mulig å søke konsertstøtte i 2023. Søknadsskjemaet er stengt til 15. november. Det vil fra da av være mulig å søke om tilskudd til konserter i 2024.

Retningslinjer

  • For å søke denne ordningen må du være medlem av Norsk Komponistforening, og søke på vegne av dine egne prosjekter.
  • Det gis tilskudd på inntil kr. 20 000 per kalenderår, fordelt på en eller flere konserter.

  • Det er begrenset budsjett i ordningen, og tilskudd gis fortløpende frem til budsjettet er brukt opp. Budsjettet er periodisert kvartalsvis for å sikre fordeling over hele året.

  • Tilskuddet skal ikke dekke komponisthonorar, men kan for øvrig brukes til å dekke alle andre typer utgifter knyttet til gjennomføringen av konserten, som leie av lokale, musikerhonorar, markedsføring/annonsering, leie av teknisk utstyr, osv.

  • Konserten må være en offentlig/åpen og kunne dokumenteres på nett.

Om ordningen

Ekspress konsertstøtte er en ordning som skal hjelpe komponister med å realisere konserter/arrangementer med egne verk.

Ordningen er i første rekke rettet mot virksomhet i det frie feltet, og skal ikke brukes som toppfinansiering av større prosjekter eller til konserter arrangert av institusjoner med betydelig offentlig grunnfinansiering*.

Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles løpende av administrasjonen, men søknad må sendes inn minst fire uker før konserten finner sted.

Et spesifisert budsjett for hele konsertproduksjonen å legges ved søknaden.

Tilskuddet utbetales når søknaden er innvilget av administrasjonen og gyldig faktura er sendt til oss.

Ved tildeling vil du få tilgang til et rapporteringsskjema, hvor vi etterspør dokumentasjon på gjennomføring og regnskap for konserten. Dokumentet sendes til Komponistforeningens administrasjon innen en måned etter at konserten har funnet sted.

*) Arrangement i regi av festivaler og institusjoner med faste offentlige tilskudd, eller større tilskudd fra NKF, vil bli avslått. Unntak kan gjøres for frie ensembler som har tilskudd fra kulturrådets ensemblestøtteordning når de gjør enkeltstående konserter som ikke er under festivaler eller institusjoners paraply med støtte som beskrevet over.

Søknadsskjema