Medlemsfordeler

31. mai 2021

Komponistforeningen skal skape og støtte møteplasser som gir rom for faglig utvikling. Som medlem får du glede av samtlige medlemsfordeler, et faglig fellesskap og du gir tyngde til Komponistforeningens politiske påvirkningskraft.

Vi kan tilby:

  • Arbeidslokaler
  • Juridisk bistand
  • Kontraktsmaler
  • Kunstnerforsikring
  • Regnskapsprogram
  • Mentorordning
  • Faglige forum
  • Støtteordninger

Medlemstilbud

Komponistforeningen har i sin strategi vektlagt satsing på tiltak som øker bruk og eksponering av norsk musikk, et tydeligere politisk fokus, en bredere og styrket faglig profil, og et utvidet profesjonelt tilbud til medlemmer. Her er en oversikt over våre medlemstilbud:

Arbeidslokaler

Komponistforeningen legger til rette for at komponister skal kunne søke arbeidsro og inspirasjon gjennom arbeidsopphold og relevante fagmiljøer.

Stiftelsen Martello, komponistbolig
Komponister som arbeider innen kunstmusikkfeltet har kunnet søke om arbeidsopphold til redusert egenandel i vår leilighet i Paris. Leiligheten er nå solgt, og styret i Martello arbeider med å finne en ny arbeidsbolig. Korona-sitasjonen har i midlertid satt dette arbeidet på vent, men et tilsvarende tilbud komme.

Bibalo-huset, arbeidsopphold
I 2019 arvet Komponistforeningen kunstnerboligen etter Grete Lis og Antonio Bibalo. Paret ville at huset skulle forbli et kreativt sted hvor kunstnere innen ulike uttrykksformer kunne få inspirasjon og skape nye verk. Eiendommen ligger på Gon, nær Hummerberget, i Larvik kommune. Ca 10 min med bil fra Larvik sentrum. Boligen ligger solrikt til på en høyde av en naturtomt, med utsikt mot Larviksfjorden og Stavernsøya. Medlemmer av Komponistforeningen kan søke arbeidsopphold i Bibalo-huset til en godt subsidiert pris.

Kontraktsmaler og bestillingssatser

Norsk Komponistforening har utarbeidet en normalkontrakt for bestilling av musikk, og oppfordrer både komponister og bestillere til å bruke denne ved bestilling av musikk. Kontrakten kan lastes ned her: Normalkontrakt (Normalkontrakt for bestillingsverk i word-format.)

Komponistforeningen og NOPA reviderer årlig satser for bestillingsverk. Veiledningen er utarbeidet til hjelp for komponister, prosjektansvarlige, bestillere og støtteytere. Veiledning kan lastes ned her: Komponisthonorar-2023.

I samarbeid med NOPA og Musikkforleggerne har Komponistforeningen også utarbeidet veiledere og kontraktsmaler for musikk til sceniske oppsetninger.

Juridisk bistand

Komponistforeningen har en fast avtale med Advokatene Graasvold & Stenvaag. Medlemmer i Komponistforeningen kan få gratis juridisk bistand/rådgivning i saker knyttet til sin profesjonelle virksomhet, som f.eks. ved kontraksbrudd eller tvister.

Sammen med Musikkforleggerne har vi hatt en standardavtale for musikkforlag og komponister. Denne er nå under reforhandling. Ved inngåelse av alle typer avtaler anbefaler vi at det søkes juridisk assistanse. For medlemmer i Komponistforeningen tilbys gratis juridisk assistanse fra foreningens advokat.

Forsikring og regnskap

Kunstnerforsikringen
Komponistforeningens medlemmer har fra 2017 tilgang til rabatterte forsikringer gjennom Kunstnerforsikringen.

Fiken regnskapsprogram
Vil du bytte ut excel med et enkelt regnskapsprogram? Vi har fra og med 2019 inngått en rammeavtale på Fiken regnskapsprogram som gir NKFs medlemmer 15 % rabatt på den til enhver tid gjeldende listepris på systemet og tilleggsmoduler. Dette er en enkelt online tjeneste som passer godt for komponister og musikere.

For å få rabatt i Fiken gjør du følgende

Ditt medlemsnummer finnes på ditt digitale medlemskort i NKF, eller du finner det nederst på Min side når du logger deg inn som bruker på komponist.no.

Kunnskap og faglig utvikling

Mentorordningen
I 2017 opprettet Komponistforeningen i samarbeid med NOPA en mentorordning for komponister etter modell av de danske komponistforeningene. Ordningen skal gjøre det enklere for kolleger og fagpersoner å dele kunnskap med hverandre gjennom et kontanttilskudd. Medlemmer kan velge å stille seg til rådighet som mentor, og listen kan brukes som en kompetanseoversikt for de som ønsker å bruke ordningen.

Komponistens verktøykasse
Komponistens verktøykasse er et nyopprettet tiltak og har gjennom 2018 nådd en variert del av vår medlemsgruppe og i tillegg et knippe ikke-medlemmer. Seminarene har foregått på lørdager i Kongens gate, og har så langt tematisert søknadsskriving, arbeid med hjemmesider, verkomtaler og biografier, men også en konkret komposisjonsprosess.

I og med at dette er et lavterskeltilbud, er vi i stadig dialog med medlemsmassen om emner de ønsker å ta opp, og høstens arrangementer er derfor ikke enda planlagt i detalj.

I Verktøykassen veksler vi mellom å invitere medlemmer som har kunnskap som er relevant for andre komponister og å hente inn eksterne foredragsholdere som kan bidra med nye innfallsvinkler og kunnskap om spesifikke tema

Fagseminarer
Komponistforeningen skal bygge kompetanse i organisasjonen om politiske prosesser, påvirkningsarbeid og kommunikasjon. Foreningen skal skape og støtte møteplasser for medlemmene som gir som for faglig utvikling og forsterking av felles verdigrunnlag.

Rabatter

Konserttilbud
Komponistforeningens medlemmer får rabatterte konsertbilletter til kr 100 hos Oslo-Filharmonien. Tilbudet gjelder alle konserter med OFO i Konserthuset i Oslo. Disse billettene kan ikke forhåndsbestilles eller kjøpes på nett, men fåes kun i billettluken på konsertdagen.

Komponistforeningens medlemmer kan få kjøpe inntil to billetter hver til redusert pris (35% avslag) på Kringkastingsorkestret konserter. Medlemmer må legge inn en egen rabattkode ror å få tilgang til de reduserte billettene. Koden fås ved henvendelse til NKFs administrasjon.

Profesjonelt lydutstyr
ProLyd
er et av de ledende selskapene for profesjonelt lydutstyr i Norge, og vår avtale om eksklusive rabatter for NKFs medlemmer gjelder noen av deres produkter. Bruk samme rabattkode som tidligere, dersom du allerede er registrert som kunde. Her finner du ProLyds nettside. For nye medlemmer, og dere som enda ikke har registrert dere som kunder, ta kontakt med administrasjonen for å få vår rabattkode hos ProLyd.

Støtteordninger

Ekspress konsertstøtte
Ekspress konsertstøtte er en ordning som skal hjelpe komponister med gjennomføring av konserter med egne verk. Ordningen er i første rekke rettet mot virksomhet i det frie feltet, og er i hovedsak ikke tenkt som toppfinansiering av institusjoner med offentlig grunnfinansiering.

Dokumentasjonsopptak
Gode dokumentasjonsopptak av ny musikk, og særlig urfremføringer, er viktig både for komponister og musikere. Ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak med profesjonell kvalitet.


Ta kontakt med administrasjon for å få informasjon.


Benytt deg av det faglige felleskapet, nettverket, medlemsfordelene og møteplassene – både arenaer for faglig utvikling og der musikken fremføres, da får du mest mulig ut av medlemskapet. Det er mer verdt enn kostnadene knyttet til kontigenten!

Andre støtteordninger - åpent for alle


Støtte til innspilling og plateutgivelse

Plateselskap, organisasjoner, ensembler og komponister kan søke om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk innen kunstmusikkfeltet.
Frister 1. mars og 1. oktober

Støtte til bearbeiding av verk

Støtte til bearbeiding av verk er i første rekke myntet på verk som spilles lite på grunn av besetningen og som du derfor vil tilgjengeliggjøre for flere. I første rekke gir ordningen støtte til omskriving av egne verk for nye besetninger. Verket skal i stor grad være det samme, men arrangeres/instrumenteres om, for eksempel fra orkester til sinfonietta eller omvendt, fra janitsjarkorps til brassband eller fra én kammergruppe til en annen

Støtte til større revisjoner kan søkes fra ordningen:

Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

Gjennom denne støtteordningen sikres dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister. Støtten er åpen for alle profesjonelle utgivere som ønsker å gjøre et musikalsk åndsverk tilgjengelig, slik at det kan oppleves for ettertiden.

Norske lydlandskap – støtte til tekstproduksjon
Norsk Komponistforening ønsker å stimulere til at det skrives om og forskes på norske komponisters verk og betydning innenfor hele bredden av estetiske praksiser. Vi har derfor satt av 100.000 kroner øremerket tekstproduksjon om norske komponister og norske lydlandskap.

Festivalstøtte
Denne ordningen er under evaluering i 2021. Det er derfor ikke mulig å søke festivalstøtte foreløpig.

Festivaler hvor norske nålevende komponister og norsk musikk har en sentral plass i programmet kan søke om støtte fra NKF innen fristene 1. mars og 1. september.