Norsk
Komponistforening

Likestillingsprisen

20. september 2021

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Komponistforeningens styre vedtok våren 2016 en likestillingsagenda, som slår fast at arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister skal være en av foreningens prioriterte oppgaver.


Om likestillingsprisen

Komponistforeningens likestillingspris er en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Den første prisen ble delt ut i 2017.

Komponistforeningen går åpent ut hvert år for forslag på gode kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv.

Mottakere av Komponistforeningens likestillingspris:
2021
Bodil Maroni Jensen
2020 Hilde Synnøve Blix
2019 Cathrine Winnes
2018 Astrid Kvalbein
2017 Borealis – en festival for eksperimentell musikk

Takketaler fra tidligere prisvinnere
Bodil Maroni Jensen, prisvinner 2021, takketale>>>

Hilde Synnøve Blix, prisvinner 2020, takketale>>>

Cathrine Winnes sin takketale 2019 >>>

Astrid Kvalbeins takketale 2018 >>>

Borealis takker for prisen, 2017>>>