Likestillings- og inkluderingsprisen

20. september 2021

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Komponistforeningens styre vedtok våren 2016 en likestillingsagenda, som slår fast at arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister skal være en av foreningens prioriterte oppgaver.

Om prisen

Komponistforeningens likestillingspris er en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Den første prisen ble delt ut i 2017.

I 2023 har styret utvidet mandatet for vårt eget ombuds virkeområde, slik at det fra nå av vil være en Likestillings- og inluderingspris.

Komponistforeningen går åpent ut for forslag på gode kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling og inkludering i norsk musikkliv.

Tidligere mottakere: