Norsk
Komponistforening

Medlemsundersøkelse: Ny komponistbolig i utlandet

1. november 2022

Adobe Stock 299542334 boreala

Illustrasjon © boreala – stock.adobe.com

Illustrasjon © boreala – stock.adobe.com

Styret i Martello har gjennomgått en rekke europeiske byer med tanke på kjøp av leilighet og gjort ulike vurderinger av muligheter og konsekvenser ved kjøp ulike steder.

I prosessen har det også vært diskutert om man kan ha råd til å kjøpe to leiligheter. I den anledning ber vi våre medlemmer om å svare på tre korte spørsmål. Svarene vil være av stor nytte for prosessen videre.

Spørreskjema for ny komponistbolig i utlandet

Utfylling av skjemaet krever innlogging.
Om du allerede har en konto, så logger du inn her

Stiftelsen Martello, styret

F.o.m. 2022

  • Mathilde Grooss Viddal, leder
  • Jan Erik Mikalsen, medlem
  • Gyrid Nordal Kaldestad, medlem