Hvem fortjener Likestillingsprisen?

19. august 2022

Likestillingspris 2022 Facebook innlegg og nett NKF
Komponistforeningens Likestillingspris deles årlig ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Nå kan du nominere kandidater til årets pris.

Vi går bredt ut for å få inn forslag på kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv. Vi ser gjerne etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet.

I fjor gikk likestillingprisen til Bodil Maroni Jensen. Hvem som får den i år kan du være med å påvirke.

Frist for å sende inn forslag 1. oktober 2022 kl. 23.59. Benytt skjemaet under.

Nominasjonsskjema

Komponistforeningens styre vedtok våren 2016 en likestillingsagenda, som slår fast at arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister skal være en av foreningens prioriterte oppgaver.