Norsk
Komponistforening

Hvem fortjener Likestillingsprisen?

17. september 2021

Likestillingspris utlysning 2021
Komponistforeningens Likestillingspris deles årlig ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Nå kan du nominere kandidater til årets pris.

Vi går bredt ut for å få inn forslag på kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv. Vi ser gjerne etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet.

Nominasjonsskjema

Skriv navn på person eller institusjon du foreslår til Likestillingsprisen 2021

Skriv inn stilling eller organisasjonsnavn på den du nominerer.

1000 tegn igjen

Ditt navn (ikke påkrevd, du kan være anonym).