Vil du delta på Classical:NEXT 2024 i Berlin?

2. februar 2024

Classicalnext new 2 big 84446
13. – 17. mai 2024 er det klart for nok en utgave av Classical:Next. I år vil arrangement finne sted i Berlin, med åpningsseremoni i Pierre Boulez Saal og pitch-sesjoner og konferanser i kinokomplekset Colosseum, utstillinger og showcases i Holzmarkt.

Siden 2012 har det globale bransjetreffet henvendt seg til profesjonelle aktører innen klassisk musikk og kunstmusikk: utøvere, orkestre, musikkforlag, presse, media, utgivere og andre relevante aktører.

Komponistforeningen ønsker å bidra til at norske komponister får utvidet sitt internasjonale nettverk og vil etter søknad plukke ut fire komponister som får dekket deltakeravgift i sin helhet, samt et tilskudd til reise og opphold på inntil 4000 mot dokumentasjon.

Dette inngår i Classical:NEXTs program i 2024:

Tilgang til alle arrangementer, messer, konferanser, seminarer, kaffe, te og lunsj

  • Fri tilgang til C:N NET i inntil ett år
  • Åpningsgalla samt utdeling av innovasjonspris
  • Showcases
  • Nettverksbygging med bransjeaktører og fagfolk
  • Project pitch
  • Mentoring

Fullstendig program vil kunngjøres på Classical:Next sine nettsider i løpet av mars/april. I mellomtiden kan du lese om erfaringene til delegatene som deltok i 2022>>>

Søknadsfristen var 18. februar så skjemaet er stengt.