Rebecka Sofia Ahvenniemi, NKF-delegat på Classical:NEXT

11. mai 2022

2 Rebecka Ahvenniemi foto Monika Kolstad 5 1

Foto: Monika Kolstad

Foto: Monika Kolstad

Over 1000 fagfolk fra mer enn 45 land over hele verden møtes i Hannover 17.-20.mai på den internasjonale konferansen Classical:NEXT 2022.

Komponistforeningen ønsker å bidra til at norske komponister får utvidet sitt internasjonale nettverk, og har etter søknad plukket ut fem delegater til årets bransjetreff Classical:NEXT i Hannover.

Rebecka Sofia Ahvenniemi – komponist, filosof og delegat

Rebecka Sofia Ahvenniemi er utdannet komponist og filosof. Hun har studert i Bergen, Berlin, New York og Helsinki. Krysningspunktene mellom disse fagområdene kommer til uttrykk i hennes musikk, skriftlige arbeid, forskning og undervisning.

Rebeckas musikk har vært fremført internasjonalt i Norge, Sverge, Danmark, Finland, Storbritannia, USA og Canada. I 2022 er Rebecka huskomponist for KODE, Komponisthjemmene i Bergen.

Rebeckas nye album «Soundtrack of an Imaginary Opera» slippes våren 2022.

På bransjetreffet Classical:NEXT ønsker jeg spesielt å finne aktuelle nettverk med blikk på denne utgivelsen. Rebecka Sofia Ahvenniemi

Classical:NEXT – bransjetreff for klassisk musikk og kunstmusikk
Bransjetreffet Classical:NEXT har siden 2012 henvendt seg til profesjonelle aktører som jobber med klassisk musikk og kunstmusikk. Bransjetreffet er det største av sitt slag i Europa.

Siden 2019 har Norsk Komponistforening dekket deltakeravgift og gitt reisetilskudd til fem delegater etter søknad.