Mirsaeed Hosseiny Panah, NKF-delegat på Classical:NEXT

12. mai 2022

Thumbnail 4

Foto: Thor Brødreskift/Borealis

Foto: Thor Brødreskift/Borealis

Over 1000 fagfolk fra mer enn 45 land over hele verden møtes i Hannover 17.-20.mai på den internasjonale konferansen Classical:NEXT 2022.

Komponistforeningen ønsker å bidra til at norske komponister får utvidet sitt internasjonale nettverk, og har etter søknad plukket ut fem delegater til årets bransjetreff Classical:NEXT i Hannover.

Mirsaeed Hosseiny Panah – komponist, musiker og delegat

Mirsaeed Hosseiny Panah er komponist og musiker fra Iran, med santur som sitt hovedinstrument. Hans nysgjerrighet ovenfor ulike sjangre førte til at han studerte både klassisk og jazz, i tillegg til opphavet til den klassiske iranske musikken. Disse ulike innfallsvinklene har fått Mirsaeed til å konkludere med at til tross for sjangrenes kontraster, er det et musikalsk språk som kan forene alle de tre grenene.

Jeg håper at bransjeprogrammet Classical:NEXT vil gi meg mulighet til å videreutvikle mitt nettverk og min forståelse innen flere forskjellige musikalske områder. Mirsaeed Hosseiny Panah

Classical:NEXT – bransjetreff for klassisk musikk og kunstmusikk
Bransjetreffet Classical:NEXT har siden 2012 henvendt seg til profesjonelle aktører som jobber med klassisk musikk og kunstmusikk. Bransjetreffet er det største av sitt slag i Europa.

Siden 2019 har Norsk Komponistforening dekket deltakeravgift og gitt reisetilskudd til fem delegater etter søknad.