Generalforsamling

Digital generalforsamling 4. juni 2021

10. mai 2021

På grunn av gjeldende smittevernsrestriksjoner vil generalforsamlingen også i år bli gjennomført digitalt. Vi håpet i det lengste å kunne samles fysisk, men ettersom det fremdeles er svært usikkert om det vil være tillatt å samle deltakere til et fysisk møte, anser vi at et digitalt møte er den mest demokratiske og ansvarlige løsningen også i 2021.

Plattformen vi kommer til å bruke er Zoom, den samme som i fjor. Med over ett års erfaring med digitale møter og webinarer, og videreutvikling av programvare, håper vi å kunne legge til rette for god debatt og aktiv deltakelse. Målet er å lage et arrangement som ligger så nært opp til et ordinært møte som mulig, selv om vi selvsagt helst skulle ha møtt dere alle!

Som i fjor vil vi gjennomføre testmøter, slik at de som ønsker det kan få prøvd ut avstemning og hvordan man tegner seg til talelisten på forhånd.

Formell innkalling til årsmøtet, med saksliste og mer praktisk informasjon rundt møtegjennomføringen vil bli sendt medlemmene senest to uker før møtet.

Medlemmer av Norsk Komponistforening kan ta kontakt med administrasjonen vedrørende deltakelse eller delegering av fullmakt og andre spørsmål rundt gjennomføringen av årets generalforsamling. For kontaktinfo, se oversikt over ansatte på kontakt oss.