Digitalt informasjonsmøte om statens kunstnerstipend

26. september 2023

Microsoft Teams image
Kulturdirektoratet inviterer til digitalt informasjonsmøte og søknadsveiledning i forbindelse med høstens søknadsfrist til Statens kunstnerstipend.

Møtet avholdes onsdag 27. september, klokken 13:00.

Her gir de en presentasjon av statens kunstnerstipend og stipendordningene, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden. Møtet kan også være nyttig for nye komitemedlemmer og sekretærer.

Påmelding

Møtet er åpent for alle, men du må melde deg på via dette skjemaet.

Frist for å søke stipend er 17. oktober kl 13:00.

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.