Rolf Inge Godøy og Jøran Rudi er nye æresmedlemmer i Norsk Komponistforening

15. desember 2023

Aeresmedlemmer Post 1

Foto: Beate Styri

Styremedlemmene Mathilde Grooss Viddal og Knut Olaf Sunde overrakte æresmedlemsskapene til Rolf Inge Godøy og Jøran Rudi på årets førjulsfest.

Foto: Beate Styri

Lørdag 9. desember ble de to medlemmene hedret med æresmedlemsskap i Norsk Komponistforening for sin ekstraordinære innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk.

Styremedlemmene Mathilde Grooss Viddal og Knut Olaf Sunde overrakte æresmedlemsskapene til Rolf Inge Godøy og Jøran Rudi på årets førjulsfest lørdag 9. desember.

Fra NKFs vedtekter

Personer som i særlig grad har arbeidet til gagn for norske komponister eller for norsk musikk, kan utnevnes til æresmedlemmer.

Et forslag om æresmedlemskap skal etter enstemmig innstilling fra styret forelegges musikkfaglig utvalg, og anses vedtatt dersom det får tilslutning ved alminnelig flertall. Forslaget om æresmedlemskap skal behandles konfidensielt, og avstemningen skal foregå skriftlig. Blir det vedtatt, kunngjøres æresmedlemskapet senest ved førstkommende generalforsamling.