IMG 4802

Foto: Berit Aasen

Rolf Inge Godøy utnevnt til æresmedlem i NKF

15. desember 2023

Lørdag 9. desember ble to medlemmer hedret med æresmedlemsskap i Norsk Komponistforening for sin ekstraordinære innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk.

Styremedlem Mathilde Grooss Viddal overrakte æresmedlemsskapet til Rolf Inge Godøy.

Jeg har hatt denne personen som veileder og underviser/foreleser på hovedfag, med komposisjon fordypning på slutten av 90 -allet, og hadde han hatt flere fagemner jeg kunne ta, så ville jeg tatt dem alle - ikke nødvendigvis for å få eksamen, men rett og slett for gleden av å lære.

Denne personen er inspirerende, kunnskapsrik, tydelig og en svært dyktig formidler

Det er som om han har satt i gang en balistisk kraft som fremdeles er i bevegelse. Mathilde Grooss Viddal, fra talen

Tale til Rolf Inge Godøy av Mathilde Grooss Viddal

Fakta

Rolf Inge Godøy

Rolf Inge Godøy (f. 1952 i Japan) tilbragte mesteparten av sin oppvekst i Japan.

23 år gammel tok han hovedeksamen i klaver og diplomeksamen i teori ved Norges musikkhøgskole. I 1977 avla han diplomeksamen i komposisjon ved samme institusjon, med Finn Mortensen som lærer.

Godøy har også studert ved Universitetet i Oslo og er professor emeritus ved Institutt for musikkvitenskap og RITMO (IMV) Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Fra Norsk Komponistforenings vedtekter:

§ 6 Æresmedlemmer

Personer som i særlig grad har arbeidet til gagn for norske komponister eller for norsk musikk, kan utnevnes til æresmedlemmer.

Et forslag om æresmedlemskap skal etter enstemmig innstilling fra styret forelegges musikkfaglig utvalg, og anses vedtatt dersom det får tilslutning ved alminnelig flertall. Forslaget om æresmedlemskap skal behandles konfidensielt, og avstemningen skal foregå skriftlig. Blir det vedtatt, kunngjøres æresmedlemskapet senest ved førstkommende generalforsamling.