Biobilde2

Foto: Selma Benmalek

Jøran Rudi er utnevnt til æresmedlem i NKF

15. desember 2023

Styremedlem Knut Olaf Sunde holdt talen ved utnevnelsen av Jøran Rudi der han oppsummerte et langt og viktig virke, fra daglig leder i Ny Musikk med ansvar for NICEM (Norsk seksjon av International Confederation for Electroacoustic Music) til oppbyggingen og arbeidet med Notam.

For sitt betydningsfulle arbeid med Notam i en lang og avgjørende viktig periode over 17 år med store ringvirkninger for elektronisk og elektroakustisk musikk i Norge og internasjonalt, er det en stor glede å utnevne punk-rockeren som ble komponist med computermusikk som spesiale – Jøran Rudi – som nytt æresmedlem i Norsk Komponistforening! Knut Olaf Sunde, fra talen

I sin tale trakk Knut Olaf Sunde frem at det nye æresmedlemmet er en musikkpionér, som allerede fra barndommen viste en fascinasjon for frekvenser. Han deltok i okkupasjonen av Frognervillaen Tinkern og var sentral i det første norske puncrockbandet Kjøtt på 1970-tallet. Etter samarbeid med John Persen og opphold i New York, hvor han blant annet arbeidet med Jimi Hendrix' mastertaper, studerte han computermusikk ved New York University. Tilbake i Oslo ledet Rudi nyMusikk og jobbet med NICEM.

Han ser kunst og musikk som representasjoner av en idé, og teknologien må være nært knyttet til kunsten. Pionerverket "When Timbre Comes Apart" og installasjonen "I minne" er eksempler på hans innovative tilnærming.

Han var sentral i oppbygningen av Notam, Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, og prioriterte i mange år institusjonsbygging over egen skapende virksomhet. Han er også publikasjonsansvarlig for International Computer Music Association.

For sitt betydningsfulle arbeid med Notam og store bidrag til elektronisk musikk utnevnes Jøran Rudi som æresmedlem i Norsk Komponistforening.

Fakta

Om Jøran Rudi

Jøran Rudi (1954, Oslo) studerte musikkteori og komposisjon ved New York University på 80-tallet, og er pioner i den digitale utviklingen av musikklivet i Norge som komponist av elektroniske og flermediale verk, institusjonsbygger (NOTAM 1993-2019), teknolog og historiker. Han arbeider nå som professor ved CeReNeM, University of Huddersfield i Storbritannia.

Rudis forskningsinteresser har dreiet fra tekniske til mer historiske og kontekstuelle aspekter ved utviklingen av musikken og teknologien, og han skriver mest om det som har skjedd i Norge. Bruken av teknologi i musikkundervisning er et stort og foreløpig lite beskrevet felt, og her arbeider Rudi med både tekniske og utdanningsmessige perspektiver.

Jøran Rudi begynte sin musikkarriere som gitarist i rockebandet Kjøtt og arbeidet på 1980-tallet som lydtekniker i Electric Lady Studio i New York hvor han varlydtekniker for flere kjente artister som for eksempel Prince.

Etter å ha fullført sine studier har Rudi arbeidet innen genren computermusikk. Hans verkliste omfatter for det meste komposisjoner for elektroakustiske instrumenter eller tape, og han har skrevet for dans, film, performance og multimedia. Hans musikk spilles verden over.

I tillegg til sin komposisjonsvirksomhet underviser Rudi i elektronisk musikk, og utgir artikler og undervisningsmateriale om computerkomposisjon. Rudi har hatt tallrike tillitsverv i norsk musikkliv og internasjonalt.

[Kilder: Rudis hjemmeside, Store norske leksikon og Wikipedia]