Medlemsmøte

16. mai 2024

Verktøykassen My Newsdesk 1600 x 900 px

Foto: Renate Madsen

Foto: Renate Madsen

Sitter du inne med et brennende ønske om å delta på NKFs generalforsamling, men er usikker på hva det innebærer?


Tirsdag 28. mai inviterer vi både nye og erfarne medlemmer til å delta på et digitalt informasjonsmøte med gjennomgang av følgende temaer knyttet til generalforsamlingen:

  • Kort om hva NKF arbeider for å oppnå
  • Gjennomgang av vedtekter
  • Saker som vil behandles på NKFs generalforsamling
  • Evt saker som vil behandles på TONOs årsmøte
  • Spørsmål, erfaringsdeling, diskusjon

Møtet vil ledes av både nestleder Martin Kirsti-Kvam og styremedlem Knut Olaf Sunde. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål, både underveis og etter presentasjonen.

Vel møtt til informasjonsmøte via Zoom, tirsdag 28. mai kl. 14:00 – 15:00.

Meld deg på her

Deltakelsesform *