Birgit Djupedal fotograf Emil Bager Holm

Foto: Emil Bager Holm

Birgit Djupedal er NKFs nye likestillingsombud

12. april 2021

Komponistforeningens nyutnevnte likestillingsombud er utdannet musikkviter og kantor fra NTNU i Trondheim, og fullførte en master i komposisjon i 2018 ved Iceland University of the Arts i Reykjavik, hovedstaden som befinner seg i landet som er kåret til det mest likestilte i verden.
Beate Styri, NKF
– Jeg gleder meg til å fortsette med det gode arbeidet Agnes Ida Pettersen har gjort før meg, sier Birgit, som opprinnelig er fra Bodø.

Birgit bor for tiden i Oslo og jobber som frilans komponist, musiker og dirigent for damekoret Cantus cordi og Ískórinn, koret for islendinger som bor i Oslo. I tillegg er hun kunstnerisk leder for Skálholt Summer Concerts, en festival for klassisk musikk på Island.

NKF jobber for å fremme likestilling og mangfold i vår egen forening spesielt, og i musikk- og kulturlivet generelt, samt i forbindelse med fremføring av ny, norsk musikk. Likestillingsombudet har som viktigste funksjon å sørge for at spørsmålene står aktivt på NKFs agenda og melde videre til styret/styreleder om aktuelle arbeidsoppgaver/diskusjoner.

Det understrekes at selv om NKF har oppnevnt et likestillingsombud, har hele organisasjonen et ansvar for å jobbe med likestilling.