Fotokredit tanoy1412 Adobe Stock com

© tanoy1412/stock.adobe.com

NKF krever mer informasjon om TONOs nye avregningsmodell

31. mai 2024

Under TONOs årsmøte skal spørsmål om ny avregningsmodell behandles. TONO hevder at endringene vil få dramatiske konsekvenser for mange rettighetshavere, med lavere utbetalinger for mange av TONOs medlemmer.

For å kunne ta en informert beslutning om modellen og dens implikasjoner, mener styret i Norsk Komponistforening (NKF) at årsmøtet og alle TONOs medlemmer må få mer detaljert informasjon om endringene og konsekvensene.

TONO har invitert til et informasjonsmøte kort tid før sitt årsmøte, men NKF mener dette ikke er tilstrekkelig. Vi ønsker å drøfte prosessen og handlingsalternativene grundig med våre medlemmer for å sikre at de som skal stemme over forslaget forstår de reelle konsekvensene av den nye avregningsmodellen.

Styret i NKF har valgt å stille følgende spørsmål til TONO:

 • Er det klare juridiske krav til at vedtaket må fattes i 2024, og at det må innføres like raskt som det er lagt opp til? NKF ønsker å se disse kravene.
 • Er det hentet inn ekstern juridisk vurdering av spørsmålet ovenfor, og av i hvilken grad man er tvunget til å innføre ny modell i henhold til de juridiske kravene i den nye loven om kollektiv forvaltning?
  NKF ønsker eventuelt å se disse vurderingene.
 • NKF regner med at TONOs administrasjon har undersøkt handlingsrommet for å ivareta hensynet til musikalsk mangfold i regelverk og praksis.
  NKF ønsker å få tilgang til utredningen om dette.

NKFs styre har også etterspurt de testavregningene som er gjort, og som konkret viser konsekvenser ved innføring av modellen. NKFs styre ønsker å kunne informere medlemmene i foreningen på best mulig måte, og å kunne drøfte konsekvensene med dem. Vi har derfor bedt om at denne informasjonen blir frigitt fra TONO.

I tillegg til de økonomiske aspektene, ønsker NKF å belyse hvordan TONO i den nye modellen tar hensyn til sentrale oppgaver nedfelt i sine vedtekter:

 • §3 c): Ivareta hensynet til musikalsk mangfold i regelverk og praksis.
 • §3 d): Profilere virksomheten på en måte som sikrer aksept og legitimitet for TONO som kulturpolitisk aktør på musikkområdet.
 • §3 e): Arbeide for nyskaping av musikkverk.

God innsikt i prosessene bak, og konsekvensene av en ny modell, er nødvendig. Derfor kommer styret til å stille flere spørsmål til TONO for å klargjøre dette og samtidig oppfordre TONO om å gi mer omfattende informasjon til årsmøtet og alle sine medlemmer, slik at vi kan ta en velinformert beslutning om modellens fremtid.

NKF inviterer til medlemsmøte

Delta på informasjonsmøtet for å stille spørsmål om den nye ordningen, og vær til stede på årsmøtet til TONO for å stemme i henhold til din mening.

Meld deg på:

 • Digitalt informasjonsmøte i NKF: 
  Onsdag 5. juni 
  Tid: 14:30-15:30 
  Påmeldingskjema finner du ved å trykke HER. 
 • TONOs digitale informasjonsmøte: 
  Dato: 7. juni  
  Tid: 14:00-16:30  
 • Årsmøte TONO: 
  Dato: 11. juni  
  Tid: kl. 18.00   
  Sted: Popsenteret, Trondheimsveien 2, Oslo 

Din stemme er viktig!

 • Er du forhindret fra å delta på TONOs årsmøte kan du gi fullmakt til en annen som kan stemme for deg.
 • Skal du på årsmøtet kan du få med en fullmakt for en annen.
 • Har du ikke stemmerett, men ønsker å delta på årsmøtet, kan du delta ved å få en fullmakt fra et annet medlem i NKF.

NKFs administrasjon tilbyr seg å koordinere dette:

Vi trenger at du:

 • Gir oss beskjed dersom du ikke kan delta og ønsker å gi bort din fullmakt
 • Gir oss beskjed dersom du skal delta på TONOs årsmøte og kan ha med deg en fullmakt fra et annet medlem

Benytt skjemaet under for å gi oss din tilbakemelding.

Registrer ditt svar her

Navn
Kommer du på TONO sitt årsmøte? *

TONOs årsmøte avholdes fysisk på Popsenteret i Oslo tirsdag 11. juni kl. 18.00. og digitalt via årsmøteportalen https://tono.meetando.no,der du også finner møtelenke, sakspapirer og registrering til årsmøtet.