TONO må fungere for alle rettighetshavere

6. juni 2024

TONO logoer red Background
Styret i Norsk Komponistforening (NKF) har bedt TONO om informasjon før årsmøtets behandling av ny avregningsmodell. Vi ser at dette er lest som oppspark til strid mellom organisasjoner. For oss er det ikke slik. Vi har fått informasjon vi ikke har lov til å dele. Vi vil at alle TONOs medlemmer skal få informasjonen, og har bedt TONO om å dele den.

NKF jobber for å sikre frie, unike kunstneriske uttrykk som basis for et raust, åpent og tolerant samfunn. Skaping av musikk bør foregå innen et estetisk uttrykksmangfold — innen alle sjangre. Vi ønsker et godt samarbeid med NOPA, og setter pris på at vi av og til holder frem litt ulike interesser. Gjør vi det riktig, kan vi sammen legge til rette for gode strukturer for en rik og helhetlig norsk musikkultur.

NKFs medlemmer utgjør en liten del av TONOs medlemmer. Per i dag blir rundt 1 prosent av vederlagsmidlene som kreves inn fordelt til våre medlemmer. Vi tror ikke denne andelen utgjør noen trussel for andre rettighetshavere i TONO. Spørsmålet om hvordan en ny avregningsmodell skal utformes, handler i begrenset grad om dette. De dramatiske konsekvensene TONO beskriver vil ramme mange flere, og vi er bekymret for konsekvensene for bredden av musikkultur i Norge.

Det vi ønsker å drøfte er det prinsipielle: Behovet for en åpen prosess, og for en diskusjon om hva slags organisasjon TONO skal være. Norsk Komponistforening

Om prosessen

  • Informasjonsflyt og taushetsplikt: NKFs styremedlemmer er gitt informasjon gjennom TONOs styre. På grunn av taushetsplikt kan ikke våre tillitsvalgte dele denne videre.
  • Negative konsekvenser: Informasjonen viser at de negative konsekvensene på konsertområdet vil være betydelige for de fleste av TONOs 42 000 medlemmer.
  • Underkommunisert: Vi mener at TONO ikke har kommunisert de reelle konsekvensene godt nok.
  • Kryptisk informasjon: Informasjonen TONO har sendt ut er vanskelig å forstå for mange medlemmer. Den mer detaljerte informasjonen som skal komme, blir først tilgjengelig tett opp mot årsmøtet, og kun for de som har tid til å delta i et bestemt møte.
  • Mangel på tid til å sette seg inn i saken: Slik blir det umulig for medlemmer å sette seg grundig inn i hvordan en ny avregningsmodell vil påvirke dem, før det skal fattes et vedtak.

Vi ønsker oss en mer transparent prosess og at medlemmene skal vite hvilket handlingsrom de har. Gjennom TONOs §23 har ledelsen opplysningsplikt. Vi ønsker å få vite hvilke vurderinger man har sett på for å løse dette på andre måter.

Organisasjon

Inntrykket vårt er at TONO med modellen først og fremst vil ivareta interessene de helt få i systemet som allerede har de høyeste avregningene, mens de gjør lite for det store flertallet. NKF ønsker ikke å bidra til større forskjeller mellom rettighetshaverne.

TONO må fungere for alle rettighetshavere i Norge. Vi ønsker derfor at TONO forklarer hvordan de vil jobbe kulturpolitisk og avklarer dette handlingsrommet etter norsk lovverk og CISACs anbefalinger.

Vi er trygge på at dersom man kommuniserer åpent, og gir medlemmene god innsikt, kan man med litt mer innsats finne en løsning som bedre ivaretar det kulturpolitiske ansvaret TONO faktisk har. Slik skaper vi et bredt og levende musikkliv.

Din stemme er viktig!
Delta på TONOs informasjonsmøte for å stille spørsmål om den nye ordningen, og vær til stede på TONOs årsmøte for å stemme i henhold til din mening.

  • TONOs digitale informasjonsmøte er 7. juni   kl. 14:00-16:30  
  • TONOs årsmøte er 11. juni kl 18.00 på Popsenteret, Trondheimsveien 2, Oslo