Hedret med prisene Årets verk 2023 og Årets utøver 2023

21. april 2024

20240416 165217 prisvinnerne

Foto. Beate Styri

Nils Henrik Asheim, Tine Surel Lange, Lars-Erik ter Jung og Jan Erik Mikalsen med hver sin pris.

Foto. Beate Styri

Utdelingen av Norsk Komponistforenings priser Årets utøver 2023 og Årets verk 2023 fant sted i NRK Spillerom søndag 21. april.

Fiolinist og dirigent Lars-Erik ter Jung ble hedret med prisen Årets utøver 2023. De tre komponistene som ble hedret med prisene for Årets verk 2023 er Nils Henrik Asheim for "Organotopia", Tine Surel Lange for "Two Sides of the River" og Jan Erik Mikalsen for "Fleurs".

Morten Christophersen, leder i Musikkfaglig utvalg, leste juryens begrunnelser ved overrekkelsen, mens resten av programmet ble ledet av Kristin Kverndokk som samtalet med prisvinerne om deres verk og arbeid.

Årets utøver 2023

Årets utøver har spilt en viktig rolle for ny norsk musikk i lang tid. Han debuterte som utøver i 1980. Fra rundt år 2000 har han markert seg som dirigent og ensembleleder. I denne rollen har han bestilt, framført og lydfestet verker av mange nålevende komponister. Han har ledet de fleste norske orkestre og samtidsensembler, og han har startet og drevet flere egne ensembler og prosjekter med fokus på ny musikk. Dette arbeidet fyller nesten 20 album, og han er stadig en drivkraft for nye generasjoner av komponister. Årets utøver kan regnes som en nestor i faget. Hans store innsats viser en trang og evne til å drive feltet framover. Fra Musikkfaglig utvalgs begrunnelse

Årets utøver 2023 er fiolinist og dirigent Lars-Erik ter Jung.

Årets utøver mottar en pengegave på totalt 100 000 kroner til nye konserter eller aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister.

Årets verk 2023

Prisen Årets verk har en lang historie i Norsk Komponistforening, fra 1965 til 1996. I 2021 ble denne tradisjonen som favner svært mange viktige verk i norsk musikkhistorie gjenopptatt med tre likeverdige priser. Vinnerne blir tildelt et stipend på 50 000 kroner hver.

–Komponistforeningen deler ut tre likeverdige priser med et ønske om å vise nettopp noe av denne spennvidden - og uttrykksviljen - kraften - som finnes blant norske komponister, gjennom å løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter, som hver på sin måte representerer en del av vår samtid, forteller styreleder Jørgen Karlstrøm.

Det kom inn rundt 90 forslag til Årets verk 2023, hvorav Musikkfaglig utvalg nominerte 20 verk urfremført i perioden 2020–2022. Tre likeverige vinnere ble plukket ut av en jury som har bestått av Antii Auvinen, Hilde Halvorsrød, Eira Bjørnstad Foss og Morten Christophersen.

"Organotopia" av Nils Henrik Asheim

Dette verket er spektakulært ambisiøst og komplekst logistisk sett. At det foregår og faktisk fungerer godt på så mange plan samtidig er utrolig imponerende. Verket utspiller seg både i og utenfor kirken og publikum kan komme og gå gjennom mange timer. Dermed virker det både åpent og inkluderende. Det er konseptuelt, mangefasettert og samtidig enhetlig og stramt lagt opp, nærmest som en konsertrekke. Det kan «brukes» på mange måter og passer for mange typer publikum. I alt oppleves det som en bred utforskning og presentasjon av orgelet som instrument, av orgellitteraturen, og av orgelmusikkens potensial i møte med mange sjangre. En særlig honnør til alle utøverne som alle er avgjørende deler av verket selv. Juryens begrunnelse

"Two Sides of the River" av Tine Surel Lange

Prosjektet viser at et verk kan være noe helt annet enn bare «verket/partituret» i seg selv. Det er egentlig ennå ikke framført slik det var tenkt, noe som kan sies å være problematisk når det får en pris. På den annen side ligger mye av aktualiteten og publikums emosjonelle respons nettopp i at kunstnerne valgte å framføre det selv om det var umulig like etter Putins angrep på Ukraina. Verket er både en egenartet hendelse for de som var til stede og en svært tankevekkende dokumentasjon for den som bare får det «gjenfortalt». Det framstår som en blanding av en historisk hendelse, sosial happening og et trassig brøl og sier mye om den verden vi lever i. Juryens begrunnelse

"Fleurs" av Jan Erik Mikalsen

Verket utspiller seg som et fascinerende, tidvis hemmelighetsfullt lydlandskap. Det har en indre energi som driver det framover, men samtidig gir det lytteren rom til å stoppe opp, lete og undre seg. Dette henger sammen med komponistens evne til å balansere repetisjon og utvikling, og klar og tilsløret tonalitet gjennom sin meget kyndige håndtering av virkemidlene. Verket taler fra mange deler av musikkhistorien parallelt. Samtidig har det et særegent tonespråk som skaper sitt eget univers og gir det en egen identitet. Juryens begrunnelse
20240416 165338 med jury og programledr

Foto: Beate Styri

Morten Christophersen, Nils Henrik Asheim, Tine Surel Lange. Lars-Erik ter Jung, Jan Erik Mikalsen og Kristin Kverndokk.

Årets utøver
Som «Årets Utøver» kan velges en utøver eller et ensemble, på høyt profesjonelt nivå, som har gjort særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode.

Årets verk
Norsk Komponistforening deler årlig ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.