Likestillingsombudets mandat utvides

18. november 2022

7d407ecb 4701 41cc 94ec b3bfbb43d878 orig

Foto: Dante Thelestam

Foto: Dante Thelestam

Tze Yeung Ho er Komponistforeningens nye likestillings- og mangfoldsombud.

Styret i Norsk Komponistforening arbeider for likestilling i alle ordets dimensjoner. For å tydeliggjøre at arbeidet også inkluderer mangfold, vedtok styret denne høsten en ny likestillingsagenda og at Komponistforeningens likestillingsombud endrer navn til Komponistforeningens likestillings- og mangfoldsombud.

Parallelt ble Tze Yeung Ho oppnevnt i rollen. Likestillings- og mangfoldsombudet har som viktigste funksjon å sørge for at spørsmål om likestilling i alle ordets dimensjoner står aktivt på foreningens agenda og melde videre til styret om aktuelle arbeidsoppgaver og diskusjoner.

– Det er en stor glede for meg å kunne jobbe med NKF og saker knyttet til likestilling og mangfold, sier Tze Yeung Ho.
– For meg vil det være viktig å åpne flere samtaler og utvikle strategier sammen med Komponistforeningens styre for å gjøre organisasjonen mer tilgjengelig. Problemstillinger om mangfold og likestilling skal få mer fokus og diskusjon både internt blant medlemsmassen og eksternt i musikkfeltet.

Komponistforeningens nyutnevnte likestillings- og mangfoldsombud er en aktiv komponist med kantonesiske røtter. Han vokste opp mellom Oslo, Alta og Toronto, og bor for tiden i Helsingfors. Han har også erfaring fra endringsagentene i Music Norway, som arbeider for større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen.

Mer om Tze Yeung Ho kan du lese på hans hjemmeside.

Styret i NKF endret ombudets tittel i juni 2023 til Likestillings- og inkluderingsombud.