Gjennomslag for Komponistforeningen i NRK-saken!

21. juni 2021

Jørgen Karlstrøm foto Renate Madsen nkf 20200829 50

Foto: Renate Madsen

Styreleder Jørgen Karlstrøm

Foto: Renate Madsen

Medietilsynet mener Kulturdepartementet bør vurdere å tydeliggjøre kravene til bruk av norsk musikk.

Da pandemien startet i fjor diskuterte Norsk Komponistforening på Dagsnytt Atten og i andre kanaler behovet for at NRK bidro til den store dugnaden gjennom å bruke mer norsk musikk. Vi skjønte allerede da at pandemien kom til å gi en skikkelig nedtur for norsk musikkliv. Torsdag fikk vi, via NRK nyheter, analysen som viste at behovet var der: Nordmenn bruker mindre penger på norsk musikk enn før, og pengene har i stedet gått ut av landet.

Her har vi tallene som viser at vi hadde trengt akkurat det vi etterlyste. Dersom NRK hadde lyttet til oss, kunne dette sett annerledes ut. Jørgen Karlstrøm

Men nå får vi drahjelp fra Medietilsynet, som samme dag la frem sin delrapport om NRK i Allmennkringkastingsrapporten for 2020.

Tilsynet mener det er nødvendig at Kulturdepartementet vurderer en konkretisering, ikke bare av kravene til norsk musikk, men også til den journalistiske musikk- og kulturdekningen.

Konklusjonene i delrapporten er et stort gjennomslag for Komponistforeningen – og for kulturlivet for øvrig. Tilsynet skriver at det har merket seg den offentlige debatten om NRKs kultur- og musikkprofil og klagen fra Norsk Komponistforening til Kringkastingsrådet i mars, og sier at:

«(…) det bør vurderes om 40 prosent-kravet kravet bør utvides til også å gjelde alle NRKs kanaler der musikk er en vesentlig del av innholdet. Medietilsynet vil videre se på om det er behov for å konkretisere NRKs forpliktelser knyttet til bredden og den journalistiske behandlingen av musikk og kultur. Medietilsynet har registrert den offentlige debatten om hvordan NRK skal dekke norsk musikk redaksjonelt og hvor mye norsk musikk som skal spilles på NRKs radiokanaler. Dette er temaer vi mener det er grunn til å løfte i vår utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet, som skal legges fram til høsten»

Merknaden er i tråd med oppfordringene vi har gitt i ulike sammenhenger gjennom lang tid, senest i vårt innspill til utredningen om mediemangfold som Medietilsynet skal levere til Kulturdepartementet i september.

Det vi trenger er at institusjoner – som får milliarder over statsbudsjettet – faktisk bidrar til å nå de overordnede målsettingene for kulturpolitikken. Oppfordringen gjelder i særdeleshet NRK, men den gjelder også andre. Å sikre en styring som gjør at disse målsettingene nås, er et politisk ansvar.

– Vi kommer til å følge denne saken videre, inkludert Kulturdepartementets oppfølging av anbefalingene fra den kommende utredningen. Ikke minst er det viktig for oss at opphaversiden sikres i forbindelse med en eventuell endring av kravene i plakat. Jørgen Karlstrøm

26. FEBRUAR 2021 – NRKs kulturdekning – klage
15. MARS 2021 – Er kritikken bred nok nå, NRK?