Om ytringsfrihet

11. juli 2021

Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie foto Renate Madsen NKF 20200829 08

Renate Madsen

Styreleder Jørgen Karlstrøm og nestleder Stine Sørlie

Renate Madsen

Det har den siste uken vært heftig diskusjon om oppropet fra 15 kunstnerorganisasjoner, hvor Norsk Komponistforening (NKF) var en av underskriverne. Vi ønsker derfor å presisere våre standpunkter.
  • NKF er selvsagt for ytringsfrihet for alle, uavhengig av ståsted.
  • NKF har ikke støttet sensur, boikott eller scenenekt.
  • NKF er ikke for “safe spaces”.

Vi vil videre understreke at NKF ikke boikottet Kulturytring Drammen, men stilte til debatt der vi ble invitert. NKFs underskrift på støtteerklæringen innebærer heller ikke at vi har stilt oss bak Norske Dansekunstneres selvstendige innspill til Ytringsfrihetskommisjonen.

Diskusjonen i etterkant av oppropet har vist at mange leser oppropet på en annen måte enn det vi la til grunn da vi ga det vår støtte. Det både erkjenner vi, og har forståelse for. Oppropet var uklart og trakk frem flere ulike saker. Det beklager vi som medunderskriver. Vi er helt enige i mye av kritikken mot teksten i oppropet.

På grunn av disse uklarhetene har debatten i stor grad handlet om hva teksten i oppropet egentlig betyr. Derfor ønsker vi å avklare vår opprinnelige intensjon:

Vår intensjon med å skrive under på oppropet var å stille oss solidariske med kunstnere som har blitt utsatt for grove trusler. Det står vi fremdeles ved.

Vi har blitt presentert for konkrete eksempler på kunstnere som har blitt utsatt for grove voldstrusler mot seg selv og egen familie som følge av sine ytringer. Fysisk sikkerhet er en forutsetning for ytringsfrihet.

Regjeringen skriver om mandatet til Ytringsfrihetskommisjonen: «Ytringsfriheten blir i dag utfordret fra mange kanter – blant annet i form av hat og hets på nett, trusler og trakassering av journalister og samfunnsdebattanter (...)». [1]

Vårt ønske var å understreke at problemstillingen regjeringen her beskriver, er relevant også for kunstnere.

Dette er et av temaene Ytringsfrihetskommisjonen nå skal utrede. Vi ser frem til å diskutere dette med både meningsfeller og meningsmotstandere i tiden som kommer.

På vegne av styret i Norsk Komponistforening,
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder