Bli kjent med dagens komponister

25. januar 2024

Komponistkontorer renatemadsen 35 kopi

© Renate Madsen

Gyrid Nordal Kaldestad i sitt arbeidsværelse, mars 2017

© Renate Madsen

Med denne serien ønsker vi å vise spennvidden blant medlemmene i Norsk Komponistforening.
Red.: Beate Styri, kommunikasjonsansvarlig