Økt fokus på norsk repertoar

31. august 2022

Adobe Stock 507638313

© Alenka/stock.adobe.com

© Alenka/stock.adobe.com

1. september har vi flere søknadsfrister i NKFs støtteordninger, og vi ønsker flere søknader – spesielt til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar.

I en avgrenset periode vil utvalget som behandler søknadene prioritere prosjekter denne typen:

  • aktører som jobber med verk som ikke lar seg notere i partitur (både elektroakustisk musikk, elektronisk musikk, installasjoner, verk med åpen form o.l)
  • aktører som ønsker å arbeide med dokumentasjon i form av konseptbeskrivelser, instruksjoner, tegning og/eller video
  • aktører som vil tilgjengeliggjøre verk som er skrevet for utstyr eller programvare som ikke lenger er tilgjengelig/er utdatert
  • aktører som vil arbeide med tilgjengeliggjøring via audiovisuelle format, som for eksempel videopresentasjoner av kataloger eller verk.

Følgende av våre støtteordninger har søknadsfrist 1. september: