Å V Komponist

Hvem har skrevet Årets verk 2021?

13. mai 2022

Med tre likeverdige priser for årets verk, ønsker Norsk Komponistforening å hedre komponisters arbeid og synliggjøre det store mangfoldet av musikk som blir laget hvert år.

Årets verk 2021

Vi deler ut disse prisene med et ønske om å vise nettopp noe av denne spennvidden og uttrykksviljen – kraften – som finnes blant norske komponister, gjennom å løfte frem tre fremragende verk med særskilte kvaliteter, som hver på sin egne måte representerer en del av vår samtid.Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening

Vi går nå i gang med innsamling av forslag til «Årets verk» og oppfordrer dere til å melde inn til oss hvilken musikk dere mener fortjener prisen.

I 2021 ble prisen for Årets verk delt ut for første gang på mange år. Det ble delt ut tre likeverdige priser. På den måten kan prisen speile noe av det kunstneriske mangfoldet blant foreningens medlemmer. MU nominerte 20 fra de ca. 150 innsendte verkene. Dette var et intenst, men svært interessant arbeid og åpnet for flere nye diskusjoner i utvalget.
Morten Christophersen, leder Musikkfaglig utvalg

Retningslinjer

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Hver forslagsstiller kan foreslå inntil fem verk. Kun ett av verkene kan være komponert av forslagsstilleren selv. Anonyme forslag blir ikke vurdert. Verkene skal være urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de de siste tre kalenderårene (2019-2021).

Verk som tidligere har blitt foreslått, men ikke nominert kan foreslås igjen. I utgangspunktet blir ikke verk som har blitt nominert vurdert igjen, men dersom en annen enn komponisten selv nominerer dette verket, vil det tas opp til ny vurdering.

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak (eller annen relevant dokumentasjon). NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerer fra de foreslåtte verkene. En jury, oppnevnt av styret, velger deretter prismottakere og utformer en skriftlig begrunnelse for valg av vinnerverk.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner.

Forslag til Årets verk

Ønsker du å sende inn forslag til verk til den første runden av «Årets verk», kan du benytte deg av skjemaet under.

Ny utvidet frist for nominasjon: 25. juni 2022

Registreringsskjema for forslag på verk

Navn *
Hva er din rolle i tilknytning til det verket du foreslår? *

Flere valg er mulig

Skriv i årstall. Verket må være gjort tilgjengelig i form av urfremføring eller utgivelse. Det tidligste tidspunktet er det sentrale.

500 tegn igjen
Fremføring(er): *

Verket må ha vært fremført eller utgitt minst en gang, men legg gjerne inn flere rader dersom verket er fremført flere ganger. Om verket er fremført før 2021 kan det ikke nomineres. Verk som har urfremføring inneværende år kan nomineres, men blir først vurdert til neste år. Det er ikke nødvendig å legge til alle gangene verket har blitt fremført.

År Hvor Hvem (utøver) Anledning/annet

Maks 800 tegn

800 tegn igjen
Dokumentasjon *

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak og partitur (eller annen dokumentasjon) der det er relevant. NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Vedleggene kan ikke samlet utgjøre mer en 32 mb. Det er kun mulig å legge ved pdf, lyd og videofiler.

Lenke til dokumentasjon
URL: Beskrivelse

Bruk dette feltet til å gi oss informasjon om hvor vi kan få tak i dokumentasjon (partitur og/eller lyd) dersom det ikke er vedlagt søknaden.