Medietilsynet: NRK må bruke mer norsk musikk

30. november 2021

Forside nrk rapporten komplett web

Faksimile fra forsiden til Medietilsynets rapport om Nrk

Faksimile fra forsiden til Medietilsynets rapport om Nrk

Medietilsynets utredning om NRKs mediemangfold er klar.

Kravet i NRK-plakaten om 40 prosent norsk musikk bør gjelde flere kanaler NRK oppfordres også til økt bruk av jazzmusikk og klassisk musikk skrevet av norske komponister, og kanalen bør styrke synliggjøringen av kulturinnholdet på alle sine plattformer. Det er blant anbefalingene i rapporten, som i dag ble overlevert Kulturdepartementet ved Anette Trettebergstuen. Hun på sin side sendte samtidig NRK-plakaten ut på en bred høring.

– Vi konstaterer med glede at Medietilsynet har fulgt opp flere av våre forslag, og ser fram til høringsrunden på plakaten, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening.

Han er fornøyd med at Medietilsynet begrunner anbefalingen om økt norskandel med at de kommersielle kanalene har hatt en synkende andel norsk musikk. Dermed tydeliggjøres det at NRK skal ta andre hensyn enn markedet for øvrig.

Tilsynet understeker det vi har sagt hele tiden: NRK har et særskilt ansvar for norsk musikk, men det bør ivaretas bedre, og NRK-plakaten bør derfor endres for å sikre dette. Jørgen Karlstrøm

Karlstrøm ser frem til å gi innspill i høringen, og understreker at Komponistforeningen har flere kommentarer til analysene i rapporten.

  • Den gir oss ikke noe fullt bilde av bruk av norsk rettighetsbelagt musikk i NRK. Departementet må gå nærmere inn i dette for å få et riktig beslutningsgrunnlag for revideringen av NRK-plakaten. Vi kommer også til å følge opp diskusjonen Norwaco har initiert knyttet til tilgjengeliggjøring av NRKs digitale arkiv.

Medietilsynets 350 sider lange rapport er utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet, og skal danne grunnlag for arbeidet med å utarbeide nye, fireårige styringssignaler til NRK. Her er noen av anbefalingene i rapporten for kultur- og musikkfeltet:

  • NRK bør ha et ekstra ansvar for å fremme norsk musikk i hele sin radioportefølje. Medietilsynet vurderer videre at det ikke er noen prinsipielle forskjeller mellom NRKs tre kjernekanaler på radio og de øvrige NRK-kanalene, og som tilsier at kravet om å spille 40 prosent norsk musikk ikke bør omfatte flere av NRKs radiokanaler. Medietilsynet anbefaler derfor at kravet om 40 prosent norsk musikk utvides til å gjelde NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk.
  • NRK bør i sine sjangerspesifikke musikk-kanaler, NRK Klassisk og NRK Jazz, fortsette å legge vekt på norske komponister og utøvere/musikere og jobbe for å øke andelen norsk musikk i NRK Klassisk og NRK Jazz.
  • NRKs kulturdekning er et viktig bidrag til innholdsmangfoldet, ettersom dette er innhold som de kommersielle aktørene formidler mindre av. Medietilsynet viser også til at det store digitale medietilbudet som mediebrukere i dag har tilgang til, blant annet fra flere globale aktører, gjør tilgangen til norsk kulturjournalistikk, kulturdebatt og den undersøkende kulturjournalistikken enda viktigere å fremheve. Medietilsynet understreker derfor at NRKs arbeid med å synliggjøre kulturinnholdet i NRKs plattformer stadig er en viktig del avkulturoppdraget, og NRK bør styrke arbeidet med å synliggjøre kulturinnholdet på alle sine plattformer.

Du kan lese alt om rapporten her.

Nrk-rapporten 29.11.21

Medietilsynets direktør Mari Velsand slår ellers fast at NRK kan bli bedre i en kronikk om rapporten, som du kan lese her.

Medietilsynet er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmåla om ytringsfridom, rettstryggleik og eit levande demokrati. Dei prioriterte arbeidsområda er å legge til rette for eit sterkt mediemangfald og kritisk medieforståing i befolkninga.