ÅPEN UTLYSNING: Nordic Music Days 2024

8. mai 2023

NMD 2024 logo BIG copy
Neste utgave av Nordic Music Days finner sted i Glasgow fra 30. oktober til 3. november 2024. Festivalen er et samarbeid mellom Skottland og Norden, med ambisjon om å bygge langvarige, bærekraftige partnerskap mellom musikalske organisasjoner, lokalsamfunn og kreative enkeltpersoner.

Nordic Music Days 2024 inviterer alle komponister og artister med tilknytning til Skottland og Norden til å sende inn ett verk eller forslag med temaet Word of Mouth til en av festivalens seks open call-kategorier:

 • Orkesterverk
 • Småskala eller soloverk for ensembler eller små grupper
 • Installasjoner
 • Forslag til unge, med forskjellige ferdigheter
 • Forslag til arbeid presentert utendørs, i naturen
 • Forslag til å skape arbeid på avstand, uten å reise
 • Ny kategori (med utvidet søknadsfrist 16. juli): Lydkunst, elektroniske og akustiske verk.

SLIK SØKER DU

1. Last ned utlysningsdokumentet, tilgjengelig i PDF og stort tekstformat, for fullstendig informasjon om søkerkriteriene

2. Send inn via vår digitale plattform

Frist for innlevering er innen midnatt, fredag 23.juni 2023.

For søkere

Finn ut mer om utlysningene, still spørsmål og møt andre komponister og kunstnere på digitale "spørsmål og svar-sesjoner" 16. mai og 12. juni. Møtene vil være på engelsk og påmelding kreves.

For informasjon, hjelp og råd om den åpne utlysningen, vennligst kontakt enten Rachel Faulkner: rachel@nordicmusicdays.org (Norden), eller Andy Saunders andy@nordicmusicdays.org (Skottland)

//
OPEN CALL: Nordic Music Days 2024

The next edition of Nordic Music Days takes place in Glasgow from 30 October to 3 November 2024. The festival is a collaboration between Scotland and the Nordics, with the ambition to build long-lasting, sustainable partnerships between musical organisations, communities and creative individuals.

Nordic Music Days 2024 invites all composers and artists associated with Scotland and the Nordic countries to submit one work or proposal on the theme of Word of Mouth to one of the festival's six open call categories:

 • Orchestral works

 • Small scale or solo works for ensembles or small groups

 • Installation works

 • Proposals for young, mixed ability players

 • Proposals for work presented outdoors, in nature

 • Proposals for creating work at a distance without travelling

HOW TO APPLY

1. Download the call document, available in PDF and large text format, for full details of the call criteria

2. Submit through our digital platform

The deadline for submissions is by the end of the day, Friday 23 June 2023.

Support for applicants

Find out more about the calls, ask questions and meet other composers and artists at online question and answer sessions on 16 May and 12 June. The meetings will be in English and booking is required.

For information, help and advice on the open call, please contact either Rachel Faulkner (she/her): rachel@nordicmusicdays.org (Nordics), or Andy Saunders (he/him) andy@nordicmusicdays.org (Scotland)

We encourage co-created and collaborative submissions, submissions from collectives and from composers and artists who identify as neurodiverse, disabled, women, non-binary, LGBTQIA+, indigenous, global majority, emergent and creatively ageing.

Nordic Music Days is a festival presenting Nordic contemporary music and sound. Nordic Music Days 2024 is a Nordic Composers Council project, managed on their behalf by the Danish Composers Society in partnership with the Royal Scottish National Orchestra.


Nordic Music Days er en festival som presenterer nordisk samtidsmusikk og lydsom kunstform. I Skandinavia ble den første nordiske musikkfest arrangert i 1888 i København, senere etter tur i de øvrige hovedstedene. Nordisk komponistråd (NKR) ble grunnlagt i 1946 og førte arven videre gjennom Nordiske Musikkdager/Nordic Music Days fra 1947. Festivalen har gått på rundgang mellom de nordiske komponistforeningene.

Nordic Music Days 2024 er et Nordisk komponistrådsprosjekt , administrert av Dansk Komponistforening på vegne av Nordisk komponistråds i samarbeid med Royal Scottish National Orchestra.

Nordisk komponistråd arbeider for interessene til mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene. Medlemmene er komponistforeningene i Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene, og er representert i rådet gjennom de respektive foreningenes styreledere.