Musikkforleggerprisen 2022

7. april 2022

DSC 3730

Foto: Akam13k

Årets æresprisvinner: Unni Boretti, Norsk Musikforlag

Foto: Akam13k

Årlig hedrer Musikkforleggerne musikkforlag og norske låtskrivere/komponister gjennom Musikkforleggerprisen som blant annet deler ut priser i kategoriene «Årets Verk», «Årets Opphaver» og «Årets Gjennombrudd» i henholdsvis Populærmusikk og Klassisk/Samtidsmusikk.

Onsdag 6. april gikk Musikkforleggerprisen 2022 av stabelen for åttende gang på Sentralen i Oslo.

Jury synkronisering: Eivind Landsvik, Ida Madsen Hestman, Elisabeth Monge
Jury populærmusikk: Marthe Heggenhougen, Tord Litleskare, Anna Noor Sørensen
Jury klassisk/samtidsmusikk: Leah Tagami Andonov, Lasse Thoresen, Tine Surel Lange

Vi gratulerer alle vinnere, og trekker spesielt frem prisvinnerne i kategorien klassisk samtidsmusikk:

Årets verk - Klassisk-/samtidsmusikk

“Considering Icarus”, Maja Ratkje - Edition Wilhelm Hansen

DSC 3769

Foto: Akam13k

Komponist Maja S. K. Ratkje mottok prisen Årets verk - Klassisk-/samtidsmusikk

Vinneren av Årets verk – Klassisk-/samtidsmusikk har skrevet et solid verk som viser trombonen i et nytt lys. Hun utforsker trombonens muligheter til å spille overtoner over grunntoner som langsomt endrer seg og som speiles i orkesterteksturen på en meget variert måte. Slik skapes en fornemmelse av Ikaros’ flygning. Verket har en fargerik orkestrering som utforsker spennende klangpaletter. Komponisten benytter også utvidede spilleteknikker i orkesterinstrumentene, og demonstrerer at hun har god oversikt over hvilken klanglig effekt disse gir i helheten. Dette verket er en nyskapende trombonekonsert som kan bli et sentralt verk i samtidsmusikkrepertoaret, og som fortjener flere fremføringer.
Juryens begrunnelse

Årets opphaver - Klassisk-/samtidsmusikk

Ørjan Matre - Edition Peters

DSC 3264

Foto: Akam13k

Ørjan Matre fikk prisen Årets opphaver - Klassisk-/samtidsmusikk

Vinneren av Årets opphaver – Klassisk-/samtidsmusikk er en spennende komponist med en helt egen karakter og stemme som skriver store og aktuelle produksjoner. Han har vært svært aktiv også i 2021 med flere uroppføringer. Hans slagverkskonsert har et originalt tonespråk som inviterer lytteren inn i musikken, og vekker lytterens nysgjerrighet. Den gir et tidsbilde av året da den er skrevet, og uttrykker både frustrasjon og resignasjon. Komponisten mestrer det kompositoriske håndverket på et meget høyt nivå, og skriver meget godt. Solostemmen i det nevnte verket er også virtuost utformet og effektivt notert. Denne komponisten tegner til å ha en fremtredende rolle blant norske opphavere foran seg.
Juryens begrunnelse

Årets ærespris

Unni Boretti

Unni Boretti har i over 30 år jobbet for og med norske komponister og rettighetshavere for å tilgjengeliggjøre norsk musikk i inn- og utland. Hun har kombinert kommersiell suksess med et utrettelig arbeid for å styrke musikalsk bredde og mangfold. Med stort mot har hun tatt ansvar og bidratt med sin kompetanse og erfaring gjennom mange verv og roller. Årets æresprisvinner er en person med enestående integritet, driv og kapasitet og en grunnleggende tillit til sine medarbeidere. I dag er hun daglig leder for Norsk Musikforlag, der hun på slutten av 80-tallet begynte som sekretær. På den tiden var arkivskapene musikkforlagenes dataservere, og orkestermusikk ble gjerne skrevet for hånd. Utviklingen i samfunnet og bransjen har vært stor, og Unni Boretti har ikke bare tilpasset seg, men i også vært en sentral del i utviklingen av feltet.
Juryens begrunnelse

Musikkforleggerprisen arrangeres av Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag. Prisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem i TONO, for deres arbeid og resultater i året som har gått. Prisen er den eneste av sitt slag i Norge.