Inga Margrete Aas er valgt ut til KUPP 2023/24

25. august 2023

Inga Margrete Aas foto Bjørnhild Gan

Foto: Bjørnhild Gan

Foto: Bjørnhild Gan

Inga Margrete Aas (f. 1989) bor og virker i Oslo som musiker, improvisatør og komponist.

Som musiker kan du finne henne sirkel bue-spillende med kontrabass i duoen Vilde&Inga, støylyd-nytende med viola da gamba i bandet O eller kontrapunkt-entusiastisk i kammerorkesteret Ensemble Allegria. Disse aktivitetene har blitt dokumentert på en rekke utgivelser, blant annet How Forests Think (Vilde&Inga, 2020) og Firstness (O, 2022).

Som komponist sammenføyer Inga lyder, objekter, tekst, handlinger, lys/skygge og teknologi til en helhet ved hjelp av en musikalsk logikk. Hun elsker akustiske støylyder og ønsker at musikk skal være en anledning til å forestille seg noe annet, stille spørsmål og å lytte på nye måter.

De siste årene Inga skrevet musikk til Tøyen fil og klafferi, Aksiom trio og Jennifer Torrence, og jobber for tiden med nye stykker til Rugle, Boyes musikkompani og Musica Vitae.

Lydlenker:

  • 3 staged studies for 1 performer (2023)
    Bestilt og framført av Jennifer Torrence

KUPP er et utviklingsprogram for komponister under 35 år, finansiert av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Det norske komponistfond, Norsk Komponistforening og Music Norway.