Tobi Pfeil er valgt ut til KUPP 2023/24

25. august 2023

Tobi Pfeil foto Claudia Cox

Foto: Claudia Cox

Foto: Claudia Cox

Tobi Pfeil (f. 1992) er en norsk-tysk komponist med base i Oslo.

Hens kunstneriske praksis spenner fra musikkproduksjon, instrumental- og vokalkomposisjon, 3d-animasjon, teaterproduksjon, performance og spilldesign. I sitt virke ligger fokuset på samtidsrelevans, tverrfaglighet og samarbeid, og en stadig søken etter nye uttrykk, ofte med tematikk knyttet til natur, teknologi og filosofi.

Nylige verk har bl.a. blitt presentert på Veneziabiennalen, Staatsoper unter den Linden, Jam Fes Tokyo, Oslo Spektrum, Dover Lane Music Conference Kolkata, Iceland Airwaves og Fika Fest Montreal. I 2022 mottok Tobi ANSA Juvenarte's pris for lyd- og lyskomposisjonen ‘Lied für Ghost’ - en installasjon som utforsker musikalsk historieformidling gjennom en automatisert skulptur.

KUPP er et utviklingsprogram for komponister under 35 år, finansiert av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Det norske komponistfond, Norsk Komponistforening og Music Norway.