Norsk
Komponistforening

Bli kjent med de 20 utvalgte til Årets verk

19. november 2021

Årets verk nett
Norsk Komponistforening skal fra og med 2021 årlig dele ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

I år fikk vi inn 171 forslag, fordelt på 144 ulike verk urfremført i 2018–2020. Ut fra disse har vårt Musikkfaglige utvalg nominert 20 verk av henholdsvis 14 mannlige komponister, 5 kvinnelige komponister og et verk av et komponistkollektiv bestående av 3 menn og 3 kvinner.

Verkene er nå sendt videre til en jury bestående av en dirigent/utøver (Rei Munataka), en kritiker (Maren Ørstavik), en utenlandsk komponist (Antti Auvinen) og en representant fra MU (Bjørn Morten Christophersen).

I påvente av kåringen, som vil finne sted under Komponistforeninges førjulsfest 10. desember, vil vi presentere de nominerte verkene, en etter en i tilfeldig rekkefølge. Listen ser du lenger ned på siden – og de nominerte legges til etter hvert som vi offentliggjør de forskjellige verkene.

Om nominasjonsprosessen:

Utvalgets medlemmer lyttet først gjennom alle forslagene hver for seg. Deretter møttes vi og diskuterte oss gjennom verkene og hvert medlem fikk trekke fram enkeltverk vi ville prioritere., med mulighet til å foreslå verk som ikke allerede var sendt inn. Etter diskusjonen satt vi igjen med en liste på 35-40 verk.

MU ser for seg at prisen over tid vil kunne fortelle interessante historier om kunstmusikk i Norge og forhåpentligvis være et slags tidsvitne for hva som var aktuelt og ansett som særlig godt i ulike perioder. I gjennomgangen var vi opptatt av at nominasjonene skal gjenspeile en viss bredde hva angår stil, estetikk, komposisjonsteknikker, instrumentarium osv., samt være kjønnsmessig representativ. Med 20 nominasjoner er det mulig å vise at kunstmusikkfeltet er mangfoldig. Vi håper at senere MU vil videreføre en slik tankegang.

For å synliggjøre bredde, satte vi enkeltverk i større grad opp mot hverandre i den siste delen av utvelgelsen ned til 20 verk. Derfor mener vi at de nominerte verkene som sendes videre til juryen samlet sett både viser mangfold, aktualitet og meget høy kunstnerisk kvalitet.
Musikkfaglig utvalg

Her er de nominerte i tilfeldig rekkefølge:

 1. "Fantasia for Concert Band" av Torstein Aagaard-Nilsen
 2. "Jordens sang" av Rolf Gupta
 3. "Ørenslyd. Ritus V" av Edvin Østergaard
 4. "Piano Concerto" av Kristine Tjøgersen
 5. "FLUTR" av Tor Halmrast
 6. "Marble" av Oddrun Lilja Jonsdottir
 7. "Intercessor" av Tyler Futrell
 8. "Flores Malum" av Martin Romberg.
 9. "Flimmer" av Ensemble neoN, Parallax og Evelina Dembacke
 10. "Call For Winter" av Daniel Herskedal
 11. Publiseres 29. november
 12. Publiseres 30. november
 13. Publiseres 1. desember
 14. Publiseres 2. desember
 15. Publiseres 3. desember
 16. Publiseres 4. desember
 17. Publiseres 5. desember
 18. Publiseres 6. desember
 19. Publiseres 7. desember
 20. Publiseres 8. desember

10. desember:

Offentliggjøring av 3 vinnere ved pressemelding.