Høye forventninger til ny digitalierings- og forvaltningsminister: - Nå haster det!

23. oktober 2023

Jørgen Karlstrøm 260822 45 foto Renate Madsen

Foto: Renate Madsen

Foto: Renate Madsen

Oppnevningen av en digitaliserings- og forvaltningsminister må ikke bli et hvileskjær, mener Norsk Komponistforening.

– Vi har svært høye forventninger til det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og statsråd Karianne O. Tung, uttaler Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

– Innen vårt kulturområde har regjeringen dratt bena etter seg lenge nok. Spesielt gjelder dette aktivt arbeid for avklaringer av rettigheter, rettferdig vederlag i møte med store private digitale aktører, samt rammer rundt og ordninger for kunstig intelligens. Her må det skje noe snarest, påpeker Karlstrøm

Våre internasjonale organisasjoner ECSA og CISAC har allerede lansert prinsipper som bør være førende for regler, lovverk og forordninger.

Karlstrøm sier videre:

– Dessverre er norske myndigheter allerede for sent ute og må ta tydelige og kraftige grep i løpet av kort tid for å ta igjen det tapte. Nå haster det.

Norsk Komponistforening ser et umiddelbart behov for at det skapes nye lover, regler, forvaltningssignaler og ordninger som ivaretar rettighetene til kunstneres arbeid i møte med kunstig intelligens (KI). Opphavere må få betalt når verkene deres brukes til opplæring av KI-systemer og de må ha mulighet til å bestemme om deres verk skal brukes til opplæring av KI-systemer eller generering av nye verk basert på disse. TONO, Kopinor og NORWACO må ha gode nok muligheter til å ivareta kunstneres rettigheter i musikkverk i møte med kunstig intelligens.

Norsk Komponistforening forutsetter at opprettelsen av et eget departement ikke blir et forvaltningsmessig og politisk hvileskjær, men at noe faktisk skjer på det digitale området. Nå.

Som et minimum må regjeringen sørge for at Norge slutter seg til og innfører de gode ordningene og direktivene som kommer fra EU, men det er også behov for å gjøre nødvendige tiltak på eget initiativ. En «vent-og-se»-holdning er ikke godt nok i møte med den hurtige utviklingen av ny teknologi.