Stortingsløve foto Stortinget

Foto © Stortinget

Høring i Stortinget om Statsbudsjettet 2024

20. oktober 2023

Norsk Komponistforenings innspill ved høring om Statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) fredag 20. oktober.
Innspill ved Jørgen Karlstrøm, styreleder NKF

Vi i Norsk Komponistforening er ikke fornøyde med det foreslåtte budsjettet, som svikter på flere punkt, men det jeg skal snakke om i dag er likevel noe litt annet enn 1%-en: nemlig på hvilket grunnlag kulturpolitikken skal skapes. I særdeleshet gjelder dette de offentlig finansierte musikkinstitusjonene som får penger over kap. 323. post 70 - orkestrene.

Når det gjelder disse institusjonane, svikter regjeringen i oppfølgingen av kunstnerisk fornyelse, utvikling, mangfald, likestilling og representativitet, og nok en gang bygger de politikken og forvaltingen på manglende og feilaktige opplysningar og rapportering fra institusjonane.

I kulturmeldingen «Kulturens kraft» slår man fast at en del av de nasjonale overordnede kulturpolitiske målene er kunstnerisk utvikling, fornyelse, at et mangfold av stemmer skal slippe til og få delta. De samme ambisjonene og målene skisseres opp i budsjettforslaget. Tilskuddsbrevene fra KUD til institusjonene er også eksplisitte i sine målsettinger for tilskuddene.

Hvis man leser budsjettforslaget kan man også få inntrykk av at alt er i skjønneste orden.

Her blåses antallet nye samtidsverk opp med flere hundre fremføringer - til over 400 fremføringer pr år.

Norsk Komponistforening har gjennomgått tallene for 2021. Tallene stemmer ikke. En institusjon hadde eksempelvis rapportert inn 39 samtidsverk, men bare 10 av disse verkene var i virkeligheten symfoniske samtidverk. De resterande verkene var stort sett gamle viser og låtar i arrangement framført på pedagogiske skolearrangement.

Det er bra at orkesterene også speler viser og låtar i arrangement, men det er ikke bra at rapporteringen omkring dette dekker over eit manglende mangfold av estetiske uttrykk og stemmer, og skjuler at institusjonene svikter en sentral del av den samtidige kulturen de burde være en naturlig del av, og som står i direkte forbindelse med tradisjonen de selv forvalter.

Videre viste undersøkelsen at bare 0,45 % av repertoaret som ble fremført var samtidsverk skrevet av kvinner. Er det godt nok?

Vi vet at KUD og Kulturdirektoratet ikke har undersøkt disse tingene. Vi vet at de ikke har kvalitetssikret tallene som rapporteres fra institusjonene, på tross av at vi gjennom flere år har tatt opp problematikken og produsert egne statistikker. Hvordan kan de da hevde å arbeide for kunstnerisk utvikling, fornyelse, mangfald, likestilling og representativitet?

Vi mener budsjettet derfor bryter klart med de kulturpolitiske hovedmålene i den siste kulturmeldingen Kulturens Kraft, og med Regjeringens uttalte overordnede mål slik de fremstår i budsjettforslaget - og at KUD og Kulturdirektoratet har sviktet i oppfølgingen av disse institusjonene.

Nå ber vi Stortinget ta grep og hjelpe regjeringa å nå sine egne mål.

Vi har i det skriftlige innspillet foreslått merknader som komiteen kan gjøre for å behjelpe denne situasjonene, og vi diskuterer gjerne problematikken med dere i den påfølgende behandlingen.