45 millioner til rettighetshavere

22. mars 2022

Jørgen Karlstrøm2 Renate Madsen

Foto: Renate Madsen

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening

Foto: Renate Madsen

I dag ble det klart at regjeringen bevilger 45 millioner i kompensasjon for tapte vederlag til låtskrivere, komponister og andre rettighetshavere for budsjettåret 2022.

- Nå er vi veldig glade, og her vil jeg gi Kulturdepartementet ros. Det har vært en omfattende og god dialog med departementet hele veien om dette. Vi har ment at en kompensasjonsordning for tapte vederlagsinntekter ble nødvendig i år også, og vi opplever at vi har hatt departementets forståelse om dette, sier styreleder i Norsk Komponistforening Jørgen Karlstrøm.

Midlene er på samme måte som i fjor tenkt å dekke om lag 70 prosent av tapene, og fordeles på TONO (34 millioner), Gramo (7,5 mill) og Dramatikerforbundet (3,3 mill).