Ny kunstnermelding lansert

9. juni 2023

Stm202220230022000dddpdfs

© Kunstnar/BONO. Foto: Christina Leithe Hansen

Forside: Vanessa Baird: You Are Something Else (2017)

© Kunstnar/BONO. Foto: Christina Leithe Hansen

Kunstnermeldingen "Kunstnarkår" ble lansert av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på Kunstnernes Hus i dag.

"Kunstnarkår" - Meld. St. 22 (2022 – 2023)

– Vi er selvfølgelig glade for at kulturministeren og regjeringen sterkt signaliserer at kunstnere skal ha rimelig betaling. Vi hadde likevel håpet på flere konkrete, og større tiltak i kunstnermeldingen, som har vært i arbeid i fem år, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

Etter en første gjennomgang av meldingen er inntrykket at den først og fremst beskriver nåsituasjonen og varsler ytterligere utredninger og evalueringer samt omstrukturering av stipendordningen.

– Nå trenger vi handling som gjør en reell positiv forskjell i komponistenes og kunstnernes hverdag, påpeker Karlstrøm.

Komponistforeningen vil følge opp innholdet i vårt videre arbeid.

Vi vil også følge prosessen som nå innledes med en egen NOU for musikkfeltet. Sigrid Røyseng, professor ved Norges musikkhøgskole og BI, ble tidligere i dag oppnevnt til å lede utvalgsarbeidet.
Les mer om utvalget her.