Vikten Beach Lofoten

© RONNY-BEHNERT/STOCK.ADOBE.COM

Nye tildelinger i Norske lydlandskap – støtte til tekster om musikk

7. mars 2023

Med støtteordningen Norske lydlandskap vil vi stimulere til at det skrives om og forskes på norske komponisters verk og betydning innenfor hele bredden av estetiske praksiser.

Et vitalt musikkliv er avhengig av et mangfoldig ordskifte, av at det fins grobunn for fordypning, refleksjon og diskusjon, og av at musikken og de ulike sammenhengene den inngår i stadig settes i nye perspektiver. Vi har derfor satt av 100 000 kroner øremerket tekstproduksjon om norske komponister og lydlandskap.

Ordningen er åpen for alle å søke på. Det kom inn 11 søknader i tredje utlysningsrunde.

En egen jury bestående av Hilde Halvorsrød og Magnus Andersson, med daglig leder Ida Habbestad som sekretær, har gjennomgått søknadene og gitt tilsagn til følgende prosjekter:

  • Bodil Maroni Jensen: «Stemmer i samtidsmusikken – Samtaler med norske komponister.»
  • Rebecka Sofia Ahvenniemi, arbeidstittel: «Hvorfor bør man lese Adorno i dag?»
  • Erik Dæhlin: «NING 2022; dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og kontekstualisering.»
  • Martin Rane Bauck: «Jakten på det uoppløselige episke element i norsk samtidsmusikk.»
  • Odd W. Williamsen: «Komponisten Edvard Fliflet Bræin - den elegante musikanten - 100 år 2024.»
  • Olaf Eggestad: Forprosjekt til biografi om Klaus Egge.