Vi søker nye deltakere til KUPP 2.2

13. juni 2023

IMG 6334 fotograf Agnes Hvizdalek 2

Foto: Agnes Hvizdalek

Fra første samling i Bergen med KUPP 2.1 i 2022

Foto: Agnes Hvizdalek

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge, NB noter og Music Norway med støtte fra Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB og Det norske komponistfond.

Vi søker nå seks komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2023-2024.

For English version, click here.

Ambisjonen for programmet er å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer samt et større kjennskap til internasjonale bransjekontakter. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble, gjerne med utgangspunkt i eksisterende eller ønskede samarbeid. Komponistene vil motta komponisthonorar og noe midler til blant annet produksjon og promotering. Gjennom programmet vil komponistene også jobbe mot å sikre fremføring(er) av verket.

Det legges opp til et tett og dynamisk samarbeid der Music Norway og Norsk Komponistforening også vil knytte det faglige innholdet enda tettere opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om hvor hver av dem står i sine karrierer, hvilke prosjekter de holder på med og hvilken retning de jobber i.

Programmet går over ett og et halvt år og består av kursing, mentorsessions, promotering, nettverkssamlinger, komponering av nye verk samt møter med programansvarlige i festivaler, plateselskaper og andre relevante aktører. Det blir lagt opp til fire eller fem felles samlinger, hvor komponistene dels arbeider i gruppe, dels individuelt. Ved deltakelse i programmet forplikter komponistene seg til å delta i samlingene og til å jobbe aktivt og målrettet mellom samlingene i programmet.

Tentative datoer for felles samlinger i KUPP 2.2:

  • tirsdag 12.09 – onsdag 13.09.2023
  • onsdag 8.11 – torsdag 9.11.2023
  • onsdag 7.2 - torsdag 8.2.2024
  • torsdag 25.4 – fredag 26.4.2024
  • I tillegg til fellessamlingene, blir det individuelle møter og oppfølging.

Det beste for programmet er at alle deltakerne deltar på alle samlingene. Dersom du ser noen datoer som ikke passer, vennligst meld fra om dette i søknadsskjemaet.

Innholdet i programmet blir satt sammen av Music Norway og Norsk Komponistforening. Du trenger ikke å være medlem av Komponistforeningen for å kunne søke om deltakelse

Søknadsfrist gikk ut 4. august kl 24.00

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge, NB noter og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Det norske komponistfond.