Vi jobber for et fremtidsrettet, sterkt og demokratisk TONO

28. juni 2024

20240611 154651

Foto: Beate Styri

NKFs styre, valgt 10. juni 2024, fra venstre: Eric Skytterholm Egan, Kristin Bolstad, Martin Hirsti-Kvam, Knut Olaf Sunde (leder), Gyrid Nordal Kaldestad, Guoste Tamulynaite og Mike McCormick (vara). Mathilde Grooss Viddal og Kari Telstad Sundet (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Beate Styri

Frem mot sommeren har TONOs arbeid med ny avregningsmodell fått mye oppmerksomhet. Norsk Komponistforening har lenge ønsket en ny modell som er tydelig, transparent og kan stå seg over tid.

TONOs årsmøte 11. juni 2024 sa med 57,1 prosent flertall nei til modellen som da ble lagt frem. Dette ble et signal til TONOs styre om å jobbe videre med prinsippene, handlingsrommet og hva man vil gjøre for å ivareta bredden av TONOs medlemmer, før saken skal fremmes på nytt for TONOs årsmøte.

– NKF ønsket en utsettelse for å få tydeliggjort hvilke endringer som følger av lovkrav, hvilke endringer som følger av internasjonal bransjestandard og hvilke endringer som følger av verdivalg. Vi er glade for at mange stilte på årsmøtet og brukte medlemsdemokratiet for å få større klarhet og få synliggjort problemstillingene. Knut Olaf Sunde, styreleder
Knut Olaf Sunde web 2024 06 11 fotografrenatemadsen 2

© Renate Madsen

Knut Olaf Sunde

Gjennom å sortere i bakgrunnen for de ulike endringene vil det bli tydelig hva handlingsrommet er, og hvordan TONO må balansere ulike hensyn.

Konsertfeltet står allerede i en stor omstilling i TONO-sammenheng, ettersom TONO jobber med å implementere en ny konserttariff. Det er uro blant både konsertarrangører og blant mange TONO-medlemmer for hvordan det skal gå med det levende konsertfeltet. NKF er opptatt av at både TONO og gruppeforeningene sammen kan se om det er mulig å bidra til virkemidler både i og utenfor avregningsmodellen, som kan styrke helheten og bredden i det levende konsertfeltet.

Informasjonen frem mot årsmøtet var også utydelig på de generelle prinsippene for avregningsmodellen, som er det årsmøtet skal ta stilling til. Dette skapte usikkerhet.

Det nye styret i TONO har som høyeste prioritet å etablere en ny avregningsmodell. Vi jobber for at de generelle prinsippene som legges frem i nytt ekstraordinært årsmøte, skal være informative om avregningsmodellen. TONOs styre vil samtidig jobbe med handlingsrommet i det videre arbeidet med detaljene i modellen.

Målet er å vedta generelle prinsipper for avregningen på et ekstraordinært årsmøte allerede 28. august.

Vi vil fortsette å arbeide konstruktivt for solide felles løsninger i TONO, et framtidsrettet, sterkt og demokratisk TONO som ser alle rettighetshavere i organisasjonen. Knut Olaf Sunde, styreleder i NKF

Jeg ønsker alle en god og avslappende eller produktiv sommer, avslutter Knut Olaf Sunde.